Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3147 i 3216).


Poseł Dariusz Bąk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3147 i 3216.

    Wysoki Sejmie! Mamy do czynienia z zaśmiecaniem ustawy o lasach. Mamy do czynienia z wprowadzeniem poprawek do ustawy o lasach, które nie licują z tym, co tam jest faktycznie, czyli co obejmuje ustawa o lasach. Ustawa o lasach ustala zasady i reguły gospodarki leśnej, a konkretnie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Gospodarka leśna jest działalnością gospodarczą, polegającą na wytwarzaniu w lesie surowca drzewnego, łącznie z jego sprzedażą, w połączeniu z obowiązkiem zapewnienia przez podmioty prowadzące gospodarkę leśną rozmaitych świadczeń w ramach powszechnej dostępności do lasów państwowych dla społeczeństwa, a także różnych świadczeń w zakresie kształtowania i ochrony środowiska.

    Wysoki Sejmie! Ta poprawka, zasadnicza, to jest wprowadzenie do ustawy o lasach przepisów dwóch rozporządzeń unijnych - rozporządzenia Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej, zwanego dalej rozporządzeniem, i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, zwanego dalej rozporządzeniem.

    Wysoki Sejmie! Lasy nie sprowadzają spoza Unii Europejskiej żadnego drewna. Lasy w ogóle nie skupują drewna. Więc dlaczego do ustawy o lasach jest wprowadzone to rozporządzenie? Czemu to ma służyć?

    Przypomniana na początku definicja gospodarki leśnej i przedmiotu, który ujmuje ustawa o lasach, mówi wyraźnie, że Lasy sprzedają drewno, ale nie mogą go skupować. Sprzedają tylko to drewno, które jest wycinane, jako produkt, na potrzeby odnowienia lasu. I dlatego, jeśli chodzi o rozporządzenie - skoro mówi się o tym, że ustanawia ono obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna na terenie całej Unii i na terenie Polski - to jest to, proszę państwa, nadużycie. Jeżeli weźmiemy ten projekt zmiany ustawy o lasach, proszę państwa, to widzimy, że tutaj tylko drobny wycinek jest o lasach, jest poświęcony ustawie o lasach, natomiast reszta, np. jakie obowiązki ma Inspekcja Ochrony Środowiska, dotyczy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Tutaj do ustawy o lasach są wprowadzone obowiązki Inspekcji Ochrony Środowiska, a także zadania Służby Celnej. Zatem jaki jest sens, proszę państwa, nadania tej ustawie tytułu: ˝o zmianie ustawy o lasach˝, skoro faktycznie dotyczy ona zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i ustawy o Służbie Celnej? Zastanawiamy się - zarówno my, posłowie, jak i leśnicy praktycy i prawnicy - jaki to ma cel?

    Dotychczas poddawaliście ustawę o lasach notorycznym zmianom. W ciągu 26 godzin koalicja rządząca PO i PSL nałożyła haracz 800 mln, chodzi o lata 2014-2015, a za chwileczkę podniosła opłaty, podatek za lasy ochronne, o 50%, 60 mln rocznie, i teraz dążycie do zrujnowania prawa, które reguluje prowadzenie w Polsce gospodarki leśnej i w ogóle prowadzenie lasów. Jaki macie faktyczny cel - zwracam się tutaj do rządu, bo to jest projekt rządowy - wprowadzając destrukcję do dobrze funkcjonującego prawa leśnego? Obawiamy się, że jest to początek kolejnych zmian, które mają doprowadzić do unicestwienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i nałożenia różnych obciążeń na prywatnych właścicieli lasów, żeby porzucali oni swoje grunty. Jak długo będziecie w ten sposób traktować majątek narodowy Polski? (Dzwonek) Zwracam się z tym pytaniem do premier rządu, do rządu koalicji PO i PSL i do ministra środowiska, bo za ten projekt odpowiada minister środowiska. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


80 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy