Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Waldemar Andzel:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Europa znajduje się właśnie w momencie poważnego kryzysu spowodowanego masowym napływem uchodźców przybywających na stary kontynent z Azji oraz Afryki. Liczba imigrantów przybyłych w ostatnich miesiącach do krajów europejskich jest tak duża, że konieczne jest spojrzenie na ten problem w wymiarze długofalowym i prognostycznym. Mówimy tu o dziesiątkach tysięcy przybyszów, a trzeba pamiętać, że ich napływ wciąż trwa. Taka liczba imigrantów z pewnością nie pozostanie bez znaczenia dla funkcjonowania Europy. Polska jako kraj europejski należący do Unii Europejskiej również jest zmuszona zmierzyć się z problemem masowego napływu uchodźców.

    Na wstępie trzeba podkreślić, że nasz kraj jest w wymiarze etnicznym i wyznaniowym jednolity. Taki jednorazowy, a przy tym bardzo liczny napływ obcej nam kulturowo ludności to dla naszego społeczeństwa nowe zjawisko. W tak istotnej sprawie decyzje powinni podejmować sami obywatele. Wystarczy wsłuchać się w ich głos, aby zrozumieć, że Polacy nie są przekonani do takiej formy pomocy uchodźcom, jaką oferuje im obecny rząd. Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny zmuszone jest samodzielnie przeciwstawić się nieprawidłowym i szkodliwym decyzjom obozu rządzącego.

    Przybywający do Europy imigranci to przedstawiciele zupełnie obcej i odległej nam kultury. Jako goście powinni oni przystosować się do panujących na przyjmującej ich ziemi norm i obyczajów. Trzeba jednak pamiętać, że w ogromnej części są to wyznawcy islamu. Nie można zagwarantować, że każdy z nich jest przyjaźnie lub chociaż neutralnie nastawiony do chrześcijan. (Oklaski) Zamachy terrorystyczne czy egzekucje wyznawców Chrystusa są najbardziej wyraźnym świadectwem tego, jaką nienawiścią do cywilizacji Zachodu pałają fanatyczni islamiści.

    Oczywiście zjawisko to nie dotyczy ogółu, a jedynie wąskiego marginesu potencjalnych przybyszów. Jednak nawet nieliczne jednostki są w stanie zorganizować się tak, by zagrozić bezpieczeństwu w całym kraju i zdestabilizować jego sytuację. Wydaje się zatem konieczne przeprowadzenie selekcji. Wśród napływających uchodźców powinni znaleźć się tylko i wyłącznie chrześcijanie. Rządzący powinni na pierwszym miejscu dbać o bezpieczeństwo obywateli. Zaoferowana pomoc nie może obrócić się przeciwko nam.

    Pomijając kwestie dosłownie rozumianego bezpieczeństwa, w związku z napływem imigrantów pojawia się problem sytuacji ekonomicznej naszego kraju. Czy Polska jest w stanie zapewnić gościom godziwe warunki życia? Czy przy tak wysokim bezrobociu mieliby oni podjąć pracę w naszym kraju? Czy mają oni uzyskać pomoc finansową lub dach nad głową? Są to istotne pytania, na które trzeba odpowiedzieć. W moim przekonaniu w pierwszej kolejności należy pomóc obywatelom naszego kraju, tak by Polakom żyło się godnie. Nasz kraj nie jest finansowo gotowy na obciążenia wynikające z napływu imigrantów. Poza tym jeśli rządzący chcą oferować pomoc komuś spoza Polski, to powinni to być w pierwszej kolejności Polacy mieszkający na Wschodzie.

    Obóz rządzący PO-PSL nie sprzeciwił się przyjęciu imigrantów przez Polskę. Koalicja chce zabrać pieniądze repatriantom i przeznaczyć na uchodźców. To jest skandal. Po raz kolejny osoby aktualnie sprawujące władzę działają wbrew opinii i woli społeczeństwa. Polska nie powinna uginać się pod cudzymi żądaniami i w pierwszej kolejności powinna zadbać o dobro własnych obywateli. Tego od rządzących oczekuje społeczeństwo. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Oświadczenie poselskie.


585 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 14 maja 2015 roku.
Oświadczenia poselskie. Posiedzenie Sejmu RP nr 92

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 15 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Oświadczenie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy