Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 2 kwietnia br. obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Chciałbym zatem przywołać postać tego wybitnego Polaka, świętego i pierwszego w historii polskiego papieża.

    Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Ojciec, również Karol, był urzędnikiem administracji wojskowej, matka, Emilia z Kaczorowskich, zajmowała się prowadzeniem domu. Rodzice prowadzili skromne życie przepełnione religijną atmosferą.

    W wieku 9 lat Karol Wojtyła stracił matkę. Od tej pory wychowaniem syna zajmował się wyłącznie jego ojciec. Młody Karol rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum Męskim w Wadowicach. Wśród rówieśników wyróżniał się szczególną pobożnością. W okresie gimnazjum wstąpił do kółka ministranckiego. Wtedy objawił się też jego talent pisarski i aktorski. Po zdaniu matury Karol Wojtyła rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wyniku wybuchu II wojny światowej był on zmuszony je przerwać - uniwersytet został zamknięty przez Niemców.

    W czasie wojny Karol Wojtyła pracował w Zakładach Chemicznych Solvay w Borku Fałęckim. W okresie wojennym przyszły papież nawiązał też znajomość z mistykiem i ascetą Janem Tyranowskim. Wpłynęło to na odnalezienie powołania przez młodego Karola. W 1942 r. podjął on decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego.

    Cztery lata później Karol Wojtyła ukończył studia teologiczne. 1 listopada otrzymał on święcenia kapłańskie z rąk kardynała Sapiehy. Następnie podjął studia na papieskim uniwersytecie dominikańskim Angelicum w Rzymie. Po powrocie do kraju prowadził pracę duszpasterską najpierw w Niegowici, następnie w parafii św. Floriana w Krakowie. W latach 50. ubiegłego wieku Karol Wojtyła intensywnie zajmował się pracą naukową. W 1957 r. uzyskał on tytuł docenta. Został również wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

    W roku 1958 powołano Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Został on wtedy najmłodszym polskim biskupem. Piastując to stanowisko, brał on udział w pracach Soboru Watykańskiego II - wykazał się tam wyjątkową aktywnością.

    W czerwcu 1967 r. Wojtyła został kardynałem. Kontynuował on wtedy swoje prace badawcze, brał również udział w pracach kongresów teologów polskich i międzynarodowych zjazdach teologicznych. Stawał się coraz ważniejszą postacią Kościoła. 16 października 1978 r. Karola Wojtyłę wybrano na papieża. Przyjął on imię Jan Paweł II. W ten sposób przerwano wiekową tradycję powoływania na zwierzchnika Stolicy Apostolskiej duchownych pochodzenia włoskiego.

    Pontyfikat papieża Polaka wypełniony był pielgrzymkami. Po latach Jan Paweł II nazwany został papieżem pielgrzymem. Pierwszą podróż odbył do Ameryki Łacińskiej. Okazała się ona wielkim duszpasterskim sukcesem nowego Ojca Świętego. Popularność Jana Pawła II wzrastała, jednak przybywało mu również wrogów. Wyrazem tego był zamach z 13 maja 1981 r. Mimo celnych strzałów papież przeżył, a po odzyskaniu przytomności przebaczył zamachowcy.

    Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu powracał do ojczyzny osiem razy. Pierwsza pielgrzymka miała miejsce w 1979 r. Wtedy to Ojciec Święty wypowiedział pamiętne słowa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ostatnia wizyta w Polsce miała miejsce w 2002 r.

    Papież Polak zmarł 2 kwietnia 2005 r. Już 13 maja rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Zakończył się on 1 maja 2011 r. 27 kwietnia 2014 r. Jan Paweł II został kanonizowany. Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w historii. Wyróżniał się on ogromną ilością pielgrzymek, odbudową relacji Kościoła z innymi religiami i dużym wpływem na wydarzenia w Europie Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Oświadczenie poselskie


285 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 14 maja 2015 roku.
Oświadczenia poselskie. Posiedzenie Sejmu RP nr 92

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 15 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Oświadczenie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Oświadczenie poselskie.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy