Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Waldemar Andzel:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ubiegłym tygodniu w dniach 3, 4 i 5 lipca w Katowicach odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy zatytułowana ˝Myśląc Polska˝. Konwencję otworzyło wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W drugim dniu konwencji swoje wypowiedzi wygłosili wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości pani Beata Szydło oraz przewodniczący Rady Programowej prof. Piotr Gliński.

    Na program spotkania składały się wystąpienia dotyczące poszczególnych obszarów tematycznych. Uczestnicy konwencji mogli wysłuchać serii wykładów stanowiących panele główne. Łącznie odbyło się ich 13. Poruszano w nich zagadnienia takie jak gospodarka i rozwój, społeczeństwo obywatelskie i rozwój społeczny, finanse i polityka podatkowa, polityka zagraniczna czy praca, polityka społeczna i system emerytalny. Tematyka poruszana w ramach paneli głównych uzupełniana była bardziej szczegółowymi informacjami w ramach paneli specjalistycznych. Przewidziano ich 36. Dotyczyły one między innymi odbudowy polskiego przemysłu, rozwoju kolei, gospodarki morskiej, innowacyjności, uproszczenia prawa podatkowego czy ochrony klientów banków.

    Wystąpienia, których można było wysłuchać podczas konwencji, przygotowane były przez wielu specjalistów, ekspertów i ludzi nauki. Swoje wypowiedzi przedstawili tam nie tylko politycy, ale również niezwiązani z polityką profesorowie i doktorzy, na co dzień będący pracownikami wyższych uczelni. Wśród znamienitych gości wymienić trzeba Erica Maskina, słynnego amerykańskiego ekonomistę, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Poprowadził on niemal godzinny wykład, a także odpowiadał na pytania zgromadzonych na sali słuchaczy. W odpowiedzi na jedno z nich stwierdził, że dobrym krokiem Polski było pozostanie poza strefą euro.

    Podczas konwencji poruszono również temat proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązań bezpośrednio poprawiających jakość życia Polaków. Pierwszy postulat dotyczy ustanowienia dodatku na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 zł, a na pierwsze - w przypadku spełnienia kryteriów dochodowych rodziny. Realny koszt takiego rozwiązania wyniesie 22 mld zł. Program nie obejmuje jedynaków, jednak dotyczyć będzie dzieci ze wszystkich środowisk - aktualnie z systemu ulg wykluczeni są rolnicy i bezrobotni. Drugą propozycją jest powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. W kolejnych latach koszt nie przekraczałby 13 mld zł rocznie. Dzięki tej zmianie Polacy nie będą musieli pracować do śmierci. Osoby chcące pracować dłużej oczywiście miałyby taką możliwość. Trzecie zagadnienie dotyczy zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Skutkowałoby to wydatkiem rzędu 7 mld zł. Stoimy na stanowisku, że podatki nie powinny służyć jedynie drenowaniu kieszeni obywateli.

    Łączne koszty zobowiązań wobec wyborców wyniosą około 39 mld zł, podczas gdy możliwe jest uzyskanie przychodów w wysokości 73 mld zł, między innymi dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, opodatkowaniu sklepów wielkopowierzchniowych podatkiem obrotowym oraz dzięki podatkowi bankowemu.

    Konwencja nie bez przyczyny została zatytułowana ˝Myśląc Polska˝. To właśnie troska o dobro naszego kraju przyświeca wszelkim zmianom proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Oświadczenie poselskie


144 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 18 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 14 maja 2015 roku.
Oświadczenia poselskie. Posiedzenie Sejmu RP nr 92

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 15 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Oświadczenie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Oświadczenie poselskie.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Waldemar Andzel - Oświadczenie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy