Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 3465 i 3553).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Podejmujemy bardzo ważny problem, dlatego że dzisiaj w Polsce ponad 1600 tys. osób pracuje na umowach śmieciowych, z czego w większości są to ludzie młodzi. Także z danych wnioskodawców wynika, że na koniec marca 2015 r. było ponad 550 tys. ludzi do 30. roku życia bez pracy. Te dane oczywiście powodują, że państwo musi być aktywne, państwo powinno, korzystając z instrumentu własnego, jakim jest Fundusz Pracy, na który płacą pracodawcy, uruchamiać te pieniądze na aktywizowanie osób bezrobotnych, zwłaszcza osób młodych. Do tej pory aktywizował się minister finansów, zabierając pieniądze ze składek pracodawców na ratowanie finansów publicznych, a nie na aktywizację bezrobotnych. Może teraz właśnie ten program spowoduje, że oprócz planowanych w tym roku 5 mld zł na aktywizację, na różne formy aktywizacji będzie dodatkowo, bo tak to rozumiem, 3 mld zł na realizację tego programu, oczywiście tego programu w 2015 r. z przejściem na 2017 r. Szkoda tylko, że to jednak tak wychodzi na ten program jednoroczny z przejściem, ale mam nadzieję, że jeśli program, krótko mówiąc, sprawdzi się, to będzie również szansa na sięgnięcie po pozostałe rezerwy z Funduszu Pracy, którymi dysponuje minister finansów dla słupków właściwych dla finansów publicznych.

    Moim zdaniem to rozwiązanie przede wszystkim jest pewnego rodzaju nowością, jeśli chodzi o staże, dlatego że nie jest to miesiąc, nie są to 2 miesiące, nie są to powszechne 3 miesiące, ewentualnie 6 miesięcy, tylko jest to 12 miesięcy pomocy ze strony państwa i drugie 12 miesięcy pomocy ze strony pracodawcy. Łącznie jest to więc umowa na 24 miesiące dla młodych ludzi, tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. A więc jest szansa na zdobycie doświadczenia, bardzo istotnego w późniejszym czasie. To jest też szansa na nawiązanie właściwych relacji, czyli poznanie się z pracodawcą, zwłaszcza ze strony pracownika, czyli szansa na kolejne przedłużenie tego zatrudnienia.

    W czasie prac w komisji jako komisja wyraźnie staliśmy na stanowisku, że to ma być właśnie odrębny pakiet dla młodych ludzi do 30. roku życia, niewpisywany w to, co już jest, czyli w to, co dzisiaj, tzn. nie, że jest krytykowane, że 3 plus 3 to właściwie tylko takie przepuszczanie młodych ludzi bez większego pozytywnego skutku... Sojusz Lewicy Demokratycznej już ponad rok temu m.in. złożył projekt ustawy mówiący o tym, że: zero składki ZUS przez 18 miesięcy za pierwszego i drugiego pracownika zatrudnianego przez przedsiębiorcę. Ten projekt ustawy przewiduje możliwość zatrudniania przez pracodawców, przedsiębiorców. Ale w trakcie prac podnosiłem kwestię, że obok przedsiębiorców są również organizacje pozarządowe, które nie zatrudniają, a jeśli spełniałyby te kryteria 12 plus 12, myśmy jednak tu nie stworzyli im możliwości uczestniczenia w tym. Są np. organizacje, które prowadzą rehabilitację leczniczą. Znam takie organizacje. Potrzebują one ludzi, którzy dzisiaj są na rynku pracy i są bezrobotni. Oni mogliby tam podjąć pracę częściowo wynagradzaną z wpływów z odpłatności za te usługi, częściowo z dofinansowania. Nie mogą, bo te organizacje nie zatrudniają, nie są pracodawcami. Niepotrzebnie wyeliminowaliśmy te podmioty aktywności obywatelskiej. Także inną bardzo ważną sprawę rok temu już podnosiliśmy, ale pan minister, jeśli pamięć mnie nie myli, mówił, że to jest przedwczesne, może zaszkodzić pracodawcom. A okazuje się, że teraz, kiedy są wybory, to pani premier mówi: wprowadzimy płacę minimalną za godzinę, choć przedtem było to przedwczesne. Kiedy mówiliśmy o podwyższeniu tej płacy, to pani premier i jej rząd mówili: Nie, bo to źle wpłynie na rynek pracy itd. Teraz: podwyższymy płace. Wszystko można, kiedy przychodzą wybory. Kiedy były przedkładane projekty ustaw, to przedstawiciele rządu mówili ˝nie˝. Mam jednak tu nadzieję, mimo że ten projekt ma rodowód wyborczy. Mimo że ma on rodowód wyborczy, to uważam go za bardzo ważny, bardzo cenny, i myślę, że powinniśmy uczynić wszystko, aby został uchwalony w tej kadencji parlamentu, tak żeby od 1 stycznia przyszłego roku mógł zostać uruchomiony, by samorządy mogły się przygotować do tego (Dzwonek), ale i pracodawcy, kreując czy kształtując własną politykę związaną z zatrudnieniem, by można było po te instrumenty sięgać i stosować je wobec wszystkich, łącznie z tymi młodymi ludźmi, do 30. roku życia, będącymi dzisiaj w zasobach urzędów pracy. Myślę, że życzeniem każdego z nas jest, żeby byli oni u pracodawcy, czyli pracowali na podstawie umowy o pracę, a ten projekt również to gwarantuje. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


70 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy