Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druki nr 3845 i 3866).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Problem jest ważny, bo dotyczy wykorzystywania środków publicznych na działalność w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Skoro pracodawcy, zgodnie z ustawą, wpłacają na fundusz, a fundusz, realizując politykę państwa, wspiera w różnych płaszczyznach osoby niepełnosprawne, to rzeczywiście musimy gospodarować tymi środkami bardzo rozsądnie i dbać o to, aby nie było nadużyć. Starałem się o tym powiedzieć, zasygnalizować ten problem w listopadzie 2011 r. w interpelacji skierowanej do obecnego tu ministra pana Jarosława Dudy. Pan minister stwierdził: W świetle obecnie zebranych danych dotyczących funkcjonowania tego rozwiązania (Dzwonek) ulgi we wpłatach na PFRON odgrywają istotną rolę w systemie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i nie jest intencją resortu likwidowanie tego instrumentu. Zatem w razie zagrożenia istnienia instytucji prawnej celowe będzie podjęcie stosownych działań, ale obecnie nie widzę potrzeby nowelizacji tej ustawy. Mało tego, proponowane rozwiązanie dotyczące obniżenia poziomu pokrywalności wpłatami ulgi do 50% będzie bezskuteczne, dlatego że średni poziom faktycznego wykorzystania ulg nie przekracza 20% w 2011 r.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Proszę zadać pytanie, panie pośle.

    Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Zadaję pytanie: Dlaczego tak długo z tym czekaliśmy? Prosiłem resort, mówiłem o tym już wówczas, na starcie, ponieważ to nie były moje wymysły, były to sygnały kierowane do nas, parlamentarzystów, że to rozwiązanie jest nadużywane przez cwaniaków. Wynika z tego, że monitoring musi być bardziej skuteczny, żebyśmy szybciej przeciwdziałali tym negatywnym zjawiskom.Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym


217 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy