Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

54 i 55 punkt porządku dziennego:54. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk nr 3683).
55. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3853).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dwa pytania. Pierwsze pytanie kieruję właśnie do pani minister jako osoby, która ma doświadczenie również w działalności samorządowej. Czy w trakcie prac nie powinniśmy jednak rozszerzyć podmiotów pozarządowych, jak wspomniałem już w wystąpieniu, o wszystkie organizacje pozarządowe posiadające zdolność do czynności prawnych i przewidujące w swojej działalności statutowej chociażby działalność charytatywną?

    Drugie pytanie, może do wnioskodawców jednego i drugiego projektu. Mianowicie przewiduje się składanie raportów do ministra właściwego do spraw gospodarki. Szanowni państwo, gdybyśmy szli tylko i wyłącznie drogą projektu mówiącego o tym, że przekazuje się tę żywność do organizacji pożytku publicznego - one co roku dwa tygodnie po walnym zgromadzeniu, maksymalnie do 15 lipca składają swoje sprawozdanie z działalności OPP - to wystarczyłoby zmodernizować tam jeden zapis mówiący o żywności. Jest cała baza u ministra właściwego do spraw polityki społecznej, w związku z powyższym nie trzeba tworzyć... Ostatnio przy okazji nowelizacji wprowadziliśmy przepis, że również fundacje są zwolnione z przekazywania swoich sprawozdań do właściwych ministrów, tylko tam składają, jeśli mają status organizacji pożytku publicznego. A więc obejmujemy wszystkie podmioty OPP tym sprawozdaniem. Warto by było rozważyć ewentualnie dołożenie kolejnej rubryczki w tej sprawie, a nie nakładać kolejny obowiązek składania tego do innego ministra. Dziękuję.Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw


111 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy