Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

52 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3682).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Myślę, że podejmowanie debaty i przygotowywanie projektów ustaw o tak zasadniczym znaczeniu jak podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej na koniec kadencji jest, powiem delikatnie, mało komfortowe. Można w związku z tym zbiegiem terminów dopatrywać się określonych intencji i oczekiwań ze strony wyborców, którzy są inicjatorami tej ustawy. Dlatego chciałbym zapytać stronę rządową, bo przecież od 1 stycznia 1999 r. funkcjonują samorządy powiatowe: Czy rząd prowadzi monitoring wszystkiego, co wiąże się z Polską samorządową, w szczególności wprowadzonych w tym czasie samorządów powiatowych i samorządów wojewódzkich? Mam na myśli przede wszystkim kwestie ich dochodów własnych, ich kompetencji, a także więzi, o których mowa w projekcie, bo w tym projekcie również jest mowa (Dzwonek) o tym, że miasta powyżej 70 tys. mieszkańców miałyby możliwość występowania o to prawo.

    (Senator Stanisław Jurcewicz: Właśnie - możliwość.)

    Niestety oznacza to, że w wielu miejscach - w nie do końca dobrze pojętym interesie mieszkańców, tylko wytwarzania nowych elit - pojawiałyby się kolejne wnioski o podział i tak już niewielkich powiatów na jeszcze mniejsze. Jestem dumny, że w powiecie gnieźnieńskim są 142 tys. mieszkańców, a miasto Gniezno ma 72 tys. mieszkańców. Oczywiście istniałaby przesłanka do występowania. Myślę, że to by było złe rozwiązanie, m.in. biorąc pod uwagę spójność ekonomiczną...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Dziękuję panu posłowi.

    Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    ...takich jednostek samorządowych. Dziękuję.Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy


31 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy