Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W nawiązaniu do wystąpienia pana ministra Kozdronia powiem, że jeśli chodzi o ochronę wierzycieli, mamy stosowny art. 42 ust. 3, który mówi o tym, że informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego. A więc jest przepis. Wiem, że państwo oczekujecie, żeby był on wzmocniony. Przepis, który był zaproponowany dzisiaj, budził wątpliwości ze strony Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Stąd zapewne pan minister znajdzie jeszcze czas, aby dopracować to w Kancelarii Senatu.

    Kolejna istotna kwestia dotyczy właśnie rozpatrywania wniosków na rozprawie. Tutaj chodziło również o te wnioski, które organ nadzorujący podejmował z niekorzyścią dla stowarzyszenia, chodziło o lepszą ochronę tych stowarzyszeń przed ingerencją organów nadzorujących. Ale myślę, że argumenty, o których mówił pan minister, będą jutro rozpatrzone przez połączone komisje.

    Pan poseł Edward Siarka wspominał o tym, że właśnie ten projekt ustawy pozwoli lepiej zaprojektować statut, bo przewiduje się w nim określone wymagania, które musi spełnić statut stowarzyszeń mających jednostki terenowe i terenowe jednostki z osobowością prawną. Tutaj przesądzamy, że w takim przypadku będzie jeden statut stowarzyszenia. W praktyce zdarzało się, że terenowe jednostki z osobowością prawną tego samego stowarzyszenia miały inny statut. W tej chwili to jest przesądzone w sposób jednoznaczny, reprezentacja terenowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną ze strony centrali i zarządu też została dookreślona. Zgłoszone poprawki jutro o godz. 10 zostaną rozpatrzone przez połączone komisje. Dziękuję, pani marszałek. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw


73 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy