Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! Obowiązkiem konstytucyjnym rządu, parlamentu jest dbałość o warunki socjalno-bytowe ludzi zasłużonych dla Polski, emerytów i rencistów. To jest naszym wspólnym obowiązkiem. Czy tak się dzieje, czy rząd przestrzega reguł konstytucyjnych? Ano nie. Trybunał Konstytucyjny dwukrotnie orzekł, że specjalne zasiłki pielęgnacyjne są źle realizowane, jeśli chodzi o orzeczenie trybunału. Pani minister mówi dzisiaj, że będzie to kwota 800 zł. Nasuwa się pytanie, czy jest to zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Nie, ponieważ Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie należy różnicować opiekunów osób niepełnosprawnych na tych, którzy zajmują się dziećmi, i na tych, którzy zajmują się osobami dorosłymi. Tu, z tej trybuny, pan minister Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi na wypowiedź pani poseł Anny Bańkowskiej mówił o tym, że powinniśmy dokonać zmiany orzecznictwa dotyczącego niesamodzielnych życiowo emerytów i rencistów.

    (Poseł Anna Bańkowska: To racja.)

    Proszę?

    (Poseł Anna Bańkowska: To racja.)

    To racja. I nasuwa się pytanie, co dalej z tym się dzieje, po to by tworzyć systemowe rozwiązania związane ewentualnie ze specjalnymi dodatkami lub bonami pielęgnacyjnymi, które mogłyby być w wyniku tego orzecznictwa uruchamiane. Chodzi o celowo kierowaną pomoc. Klub Poselski SLD domagał się, przedstawiając projekt ustawy, rząd był przeciwny, od 2006 r. nie waloryzowano zasiłków pielęgnacyjnych, słynne 153 zł. W Polsce mamy 324 geriatrów na 350 powiatów. Szanowni państwo, co w tej sprawie? Skoro nie będzie specjalistów, to jak sobie poradzimy? Polscy seniorzy są aktywni, nie należy im przeszkadzać. Myślę, że społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe doskonale aktywizują tę część naszego społeczeństwa, i sądzę (Dzwonek), że zarówno rząd, jak i samorządy muszą wspierać tę aktywność również w obszarze zabezpieczenia socjalnego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


207 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy