Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 3743 i 3786).


Poseł Stanisław Piotrowicz:

    Pan minister najwyraźniej źle zrozumiał moją wypowiedź, skoro twierdzi, że umywamy ręce. Nie kwestionujemy samej zasady, natomiast kwestionujemy jakość przygotowanego projektu ustawy. Uważamy ten projekt za nieprzemyślany, przygotowany pochopnie. Z tych tylko względów jest takie nasze stanowisko. Natomiast jeżeli chodzi o uposażenia sędziowskie, to warto przypomnieć, bo być może wielu tego nie wie, że wynagrodzenia sędziów przewidziane są prawem. To nie jest tak, że sędzia procesuje się z prezesem o podwyżkę. Jeżeli się procesuje, to tylko o to, że nie jest mu wypłacane wynagrodzenie w wysokości przewidzianej prawem. Ale to już niejako na marginesie o tym mówię, bo przecież pan minister dobrze o tym wie.

    Nie kwestionujemy troski o budżet, natomiast kwestionujemy sposób, w jaki Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża troskę o budżet. Projekt ustawy uważamy, tak jak powiedziałem, za niedopracowany, nieprzemyślany do końca. (Dzwonek) I tylko z tych względów wstrzymamy się od głosu. Dziękuję.Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych


99 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy