Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

32 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (druki nr 3751 i 3766).


Poseł Stanisław Piotrowicz:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec uchwały Senatu z druku nr 3751.

    Omawiana ustawa, można powiedzieć, zmierza we właściwym kierunku, niemniej jednak podczas prac senackich nie poprawiono zasadniczych błędów. To była tylko niewielka kosmetyka i zredukowanie zakresu świadczonej pomocy, natomiast nie skorygowano zasadniczej wady tej ustawy. Do kogo ona jest kierowana? Brak tutaj jakiejkolwiek koncepcji. Należałoby założyć, że ustawa winna być kierowana przede wszystkim do tych, których nie stać na pomoc fachowego prawnika. Tak się jednak nie stało i na etapie senackim również tego mankamentu nie poprawiono. Zwracało na to uwagę Biuro Analiz Sejmowych, że brakuje tu koncepcji, bo jeżeli się zakłada, że pomoc nieodpłatna służy wszystkim do 30. r.ż. bez względu na sytuację majątkową, wszystkim po 65. r.ż. bez względu na sytuację majątkową...

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Panie pośle, proszę nie omawiać ustawy, tylko sprawozdanie komisji o stanowisku Senatu.

    (Poseł Magdalena Kochan: Nie ma pomocy nieodpłatnej w Polsce, jest tylko pomoc społeczna.)

    Poseł Stanisław Piotrowicz:

    Odnoszę się do tego, że to się nie stało. Natomiast jeżeli chodzi o przedział wiekowy między 30. r.ż. a 65. r.ż., to z zapisów tej ustawy mogą skorzystać tylko ci, którzy mają decyzję o przyznaniu pomocy z opieki społecznej. Szkoda, że w tym zakresie nie poprawiono ustawy.

    Reasumując, mój klub opowiada się za odrzuceniem poprawek 1., 2. i 4., a jest za przyjęciem poprawek 5., 6., 7., 9., 10., 11. i 13., a więc będzie głosował przeciw ich odrzuceniu. To są te poprawki, które poprawiają w sposób legislacyjny jakość tej ustawy. W trzech przypadkach klub wstrzyma się od głosu z tego względu, że naszym zdaniem te poprawki nie mają istotnego znaczenia dla tejże ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


107 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy