Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druki nr 2861 i 3127).


Poseł Stanisław Piotrowicz:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru.

    Klub opowiada się za wyrażeniem zgody na ratyfikację tejże umowy. Trzeba podkreślić, że przed podpisaniem umowy nie było podstaw prawnych, w oparciu o które możliwe byłoby przekazanie skazanych zarówno w Peru jak i w Polsce do ich ojczystych krajów.

    Wiele okoliczności przemawia za tym, żeby skazany odbywał karę w swoim ojczystym kraju, chociażby ze względu na lepsze możliwości resocjalizacyjne, co wiąże się z językiem zrozumiałym dla skazanego, ale i możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną. Warto też podkreślić, że warunki odbywania kary w krajach Ameryki Południowej odbiegają od standardów polskich na niekorzyść. Każdy kraj winien troszczyć się o swoich obywateli bez względu na sytuację, w jakiej się znaleźli.

    Dlatego jeszcze raz podkreślam, klub Prawa i Sprawiedliwości opowiada się za wyrażeniem zgody na ratyfikację wspomnianej umowy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.


81 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy