Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druki nr 2693 i 2752).


Poseł Stanisław Piotrowicz:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt poinformować Wysoką Izbę, że mój klub poprze projekt ustawy zaprezentowany wcześniej przez moich dwóch przedmówców. Nie będę powielał treści wygłoszonych wcześniej.

    Ustawa jest oczywistym rozwiązaniem. Trudno bowiem pobierać opłatę od ludzi, którzy poświęcają swój czas, by bezpłatnie świadczyć pracę na rzecz młodzieży. Nie dość, że nie zarabiają, to jeszcze mieliby ponosić koszty. Dla wolontariuszy kwota 50 zł też stanowi jakąś istotną wartość.

    Nie mogę jednak oprzeć się refleksji co do jakości stanowionego prawa. W szczególności chcę podkreślić, że obowiązek dokonywania odpłatności za informacje z Krajowego Rejestru Karnego został nałożony, w tym na wolontariuszy, ustawą z kwietnia 2014 r., która weszła w życie w maju 2014 r. Rodzi się pytanie: Dlaczego nie proponuje się pewnych rozwiązań w sposób kompleksowy?

    Ostatni okres, kiedy to pokazano zaniedbania w funkcjonowaniu kancelarii premiera poprzez nieogłoszenie w porę aktu prawnego, dał asumpt do kolejnej fali krytyki w zakresie jakości stanowionego prawa. Wskazuje się tam na niechlujstwo, na pośpiech, na nieprzestrzeganie reguł, które sprzyjają rozważnemu, przemyślanemu tworzeniu prawa.

    Ta ustawa, jakkolwiek to drobna nowelizacja, akurat właśnie uzmysławia to, że przecież można było, gdyby rzeczywiście prawo stanowiono rozważnie i z namysłem, już w tamtym czasie, bez konieczności kolejnej nowelizacji, rozwiązać sprawę kompleksowo. Takie przykłady można byłoby mnożyć, bo przecież akty prawne typu kodeksowego są nowelizowane w ciągu roku po kilkanaście razy każdy. To wszystko świadczy o niestabilności prawa, o braku zaufania obywatela do stanowionego prawa.

    Natomiast wracając do meritum, chcę powiedzieć, że oczywiście iż ustawa zmierza we właściwym kierunku i mój klub w sposób zdecydowany popiera jej przyjęcie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Piotrowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy