Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druki nr 3454 i 3559).


Poseł Adam Kępiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej ? propos druków nr 3454 i 3559.

    Powiem szczerze, zacznę od puenty, bo ta dzisiaj z tej trybuny jeszcze nie padła, że nareszcie okazało się, po ośmiu latach rządzenia koalicji, na szczęście wraz z innymi posłami, że kapitał może mieć narodowość. To oczywista prawda, ale właściwie dopiero dzisiaj zauważamy to w formie ustawowej. Nie od dziś znane są wrogie przejęcia w sensie ekonomicznym, ale dzisiaj wróg może oznaczać coś więcej niż tylko pieniądze. Pojęcie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego jest pojęciem traktatowym, występuje w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To bardzo dobrze, że możemy skorzystać właśnie z tego zapisu, dlatego że o ile mówimy o całym duchu traktatu, o swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie przepływu kapitału, o tyle zawsze gdzieś jest granica rozsądku. Ta granica rozsądku to właśnie stanowienie o tym, że w naszym kraju możemy mieć branże, które po prostu muszą być w naszych rękach i które musimy mieć pod kontrolą. Wymienię te, które w ustawie są wskazane, aczkolwiek przychyliłbym się tutaj do stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, że za podanymi sektorami powinny pójść także nazwy spółek, które tą ustawą w pierwszej kolejności będą objęte: wykonywanie działalności operatora systemu przesyłowego gazowego lub elektroenergetycznego, wytwarzanie energii elektrycznej lub produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub transport rurociągowy w zakresie ropy naftowej, benzyn silnikowych oraz oleju napędowego, magazynowanie i przechowywanie towarów w zakresie benzyn silnikowych, oleju, podziemne magazynowanie ropy naftowej, produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, produkcja uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.

    Schemat i mechanika, która towarzyszy duchowi tej ustawy, wydają się poprawne, dlatego że to będzie zapytanie wyprzedzające przed dokonaniem transakcji, gdzie będzie mowa o zbyciu praw lub udziałów tych spółek. Na straży tej opinii, o którą będzie prosił dany podmiot, będzie Komitet Konsultacyjny przy ministrze skarbu państwa. Dobrze, że będzie on wyposażony w odpowiednie służby i konsultantów z odpowiednich działów.

    Uważam, że ta ustawa, o ile nie będzie budziła zastrzeżeń i nie będzie w sprzeczności z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest po prostu mądra i nader potrzebna, dlatego że w tak niestabilnych czasach powinniśmy mieć pewność, że obrót między spółkami jest w zasadzie dla nas przyjazny i korzystny i nie będzie budził żadnych zastrzeżeń.

    Chciałbym powiedzieć, że klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie popierał tę ustawę w trakcie dalszych prac. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli niektórych inwestycji


317 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy