Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873).


Poseł Adam Kępiński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiste jest to, że przejrzystość i uczciwość wyborów powinny być absolutnym standardem, dlatego że w momencie, kiedy te warunki nie... (Gwar na sali)


13 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873).


Poseł Adam Kępiński:

    Przejrzystość i uczciwość powinny być absolutnym standardem, dlatego że w innym przypadku budzą się, niestety, złe emocje. Te złe emocje zbudziły się z wielu powodów. Dzisiaj w tej debacie mówimy o kardynalnych błędach, aczkolwiek one występują na wielu szczeblach. Wydaje się, że jest wielka potrzeba, która dotyczy zmiany Kodeksu wyborczego. Sojusz Lewicy Demokratycznej zaproponował aż 44 takie zmiany. Wcale nie uważam, że naszego państwa nie stać na to, aby dzisiaj zapisywać dźwięk i obraz jako najważniejszy dowód, i na to, aby protokół w chwili wyjścia komisji wisiał na drzwiach, co niestety teraz często także się nie zdarza.

    Skompromitowała się w tych wyborach PKW. Ja mam niestety wielkie obawy, że dzisiaj w tej debacie kierujemy się emocjami i w efekcie może niestety spotkać to także Wysoką Izbę. Igramy z ogniem, kiedy już proch się rozsypał. Uważam, że najrozsądniejszym tutaj (Dzwonek) rozwiązaniem będzie jednak powołanie podkomisji, przepracowanie tych pomysłów, bo jest ich bardzo wiele, i może nam to zaoszczędzi tego, że przekroczymy 20% nieważnych głosów w następnych wyborach, a może tak się stać, bo największa partia to niechodzący na wybory. Jeżeli spowodujemy rozjątrzenie, zaognienie pewnych spraw, to w pewnym momencie może się okazać, że w następnych, poprawionych wyborach będzie jeszcze większy odsetek głosów nieważnych. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.


359 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy