Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699).


Poseł Adam Kępiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym uspokoić pana posła Asta, dlatego że to, co w jego rozumieniu może zacząć dzielić, czyli wykazywać jakąś odrębność Śląska, wbrew pozorom właśnie będzie łączyć. Jako poseł z Opolszczyzny doskonale widzę, że Ślązacy też mogą mieć różne pochodzenie i nie zawsze będzie chodziło o niemieckość, może są także Ślązacy czescy i polscy, którzy także przyznają się do tego. Tak naprawdę to będzie pewien parasol, który będzie łączył nasz Śląsk. Będzie można powiedzieć, że to nasza mała ojczyzna. Odrębność tradycji, kultury, języka będzie bardziej łagodziła i chroniła, niż odcinała od państwowości polskiej.

    Nie mam żadnych obaw. Praca nad tą ustawą (Dzwonek) jest potrzebna i będzie bardzo pożyteczna dla regionu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


372 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy