Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo konsularne (druk nr 3290).


Poseł Adam Kępiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczące druku nr 3290 zatytułowanego: Prawo konsularne z projektami aktów wykonawczych.

    Mamy dzisiaj pierwsze czytanie. I bardzo dobrze, dlatego że poprzednia ustawa z 1984 r. w sposób naturalny się zdewaluowała. Oczywiście mieliśmy po drodze kilka rozporządzeń. Jak wiemy, obecny projekt wzmacnia funkcje właśnie konsula. Przede wszystkim istotne jest to, że cały ten projekt ustawy jest przemyślany, spójny i komplementarny. Rzeczywiście, jak rzadko się zdarza - trzeba tutaj chylić czoła - ktoś w sposób absolutnie przemyślany podszedł do zagadnienia, wzorował się także na rozwiązaniach legislacyjnych innych krajów, bo w uzasadnieniu można się doczytać, że spoglądano na podobne rozwiązania w Niemczech i Finlandii.

    Projekt ustawy przede wszystkim powoduje to, że jest uregulowane postępowanie przed konsulem, jak również, co jest istotne dla obywatela za granicą, wskazuje maksymalne stawki opłat konsularnych, a także zwraca się w nim uwagę na to, co wydarzyło się po drodze, czyli na to, że jesteśmy dzisiaj członkami Unii Europejskiej i mamy w obowiązku chronić także obywateli Unii Europejskiej, jeżeli nie posiadają w danym kraju swojej placówki. A więc jest to absolutnie istotna zmiana, bo do tej pory, jeśli chodzi o poprzednie rozwiązanie, ujmowano to w sposób archaiczny.

    Istotne jest też to, że w sposób kompleksowy wpisuje się dzisiaj funkcje konsula w prawo polskie, w prawo międzynarodowe, a także w prawo kraju przyjmującego, w którym przebywa konsul, jak również samo to, że regulujemy to, kto może być konsulem, czyli mamy dzisiaj określoną rekrutację, egzaminy, a także obowiązki, jakie powinien pełnić konsul.

    Zostaje uregulowana także funkcja konsula honorowego. Wiemy, że spośród wielu placówek na świecie niektóre ulegają redukcji. Gdzieniegdzie będzie istotne to, aby nasz korpus dyplomatyczny i konsularny się rozwinął. Nasi obywatele są dzisiaj bardzo mobilni, przebywają w bardzo ciekawych zakątkach świata - także tam mogą mieć problemy i państwo polskie musi temu sprostać. Wspomniałem o funkcji konsula honorowego, bo jest tutaj także opisane poniekąd trochę przeniesienie ciężaru tych obowiązków, które do tej pory ciążyły wyłącznie na konsulu zawodowym. To są często ludzie, którzy wykorzystując swoje doświadczenie, serce, rozum, świadczą o naszym kraju, działają na rzecz naszego kraju i niosą pomoc naszym obywatelom. Przede wszystkim chodzi mi o takie dziedziny jak Polonia, kultura, gospodarka, oprócz tak czysto formalnych jak wizy czy paszporty.

    Myślę, że pan minister w sposób wyczerpujący przedstawił ten projekt, który jeszcze raz pochwalę: naprawdę wygląda na dobrze skonstruowany i odpowiada dzisiejszym czasom i wymaganiom, które przed nami stoją. Wszelkie wątpliwości zawrę w pytaniu. Myślę, że można z całą odpowiedzialnością skierować ten projekt ustawy do drugiego czytania w Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne


115 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy