Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo konsularne (druk nr 3290).


Poseł Adam Kępiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Krótkie pytanie. W kontekście rozszerzenia kompetencji konsulów honorowych chciałbym zapytać o działania korpusu konsularnego w sytuacji niestabilnej, kiedy to nie wiadomo właściwie, jaki jest stan. Mam na myśli choćby aneksję Krymu i ostatnie wydarzenia związane z Afryką. Czy wiemy, jak postępować, czy mamy określone instrukcje, jak tych ludzi z zagrożonych konfliktem terenów ewakuować? Często właśnie ci konsulowie to są ludzie, którzy działają na naszą korzyść w obcym kraju, w którym pomieszkują lub są w nim zakorzenieni. Czy w ślad za takim właśnie działaniem, w kontekście sytuacji niestabilnej, właściwie nie wiadomo, jakiej w sensie prawnym, jest jakiś pomysł co do ściągnięcia tych ludzi do kraju? Dziękuję bardzo.Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne


253 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy