Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy Prawo konsularne (druki nr 3290 i 3549).


Poseł Adam Kępiński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego SLD ? propos Prawa konsularnego zawartego w druku nr 3290.

    Jak już tu powiedziano, prawo, które dotychczas obowiązywało, było z 1984 r. i wszyscy się domyślają, że nowela była konieczna, choćby z tego powodu, że weszliśmy do Unii Europejskiej i obowiązują inne standardy.

    Uważamy, że jest to ustawa wzorowana na dobrym przykładzie innych państw, poza tym prawo to nie zmienia się chaotycznie i codziennie. Jest utartą pewnego rodzaju praktyką, więc unowocześnienie prawa i przede wszystkim jego konsolidacja w tej ustawie jest absolutnie niezbędna. Trzeba zaznaczyć, że Trybunał Konstytucyjny nakazał w swoim wyroku poprawę kilku artykułów, które w tym projekcie się znalazły.

    Jedyne kontrowersje, które można byłoby podnieść, to zwiększenie roli konsulów honorowych i ich uprawnień notarialnych, ale jak wnioskodawca powiedział, dzieje się to sporadycznie i w sposób właściwie kontrolowany, bo nigdy taka decyzja nie będzie podejmowana jednoosobowo. Należy takie minimalne ryzyko przyjąć i ta ustawa to przewiduje.

    Chciałbym spuentować, że proponowany kształt ustawy zasługuje na poparcie, co będę rekomendował mojemu klubowi. Dziękuję bardzo.



Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne


202 wyświetleń




Zobacz także:






Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Kępiński - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy