Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 3473 i 3550).


Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moje pytanie może nie dotyczy wprost tej nowelizacji, ale wiąże się z ustawą o pomocy społecznej. Chodzi o art. 53a, czyli wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. Wnosiłem w tej sprawie interpelację do ministra, pani dyrektor Krystyna Wyrwicka prowadziła ze mną dialog na ten temat. Krótko mówiąc, chodzi o problem, który polega, na tym, że decyzją sądu przyznaje się świadczenie bez potrzeby przeprowadzania wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej, a jego wypłata należy do obowiązków ośrodka pomocy społecznej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Niestety, zdarzają się takie sytuacje, jak w tym roku w Wielkopolsce, gdzie w pierwszym kwartale nie było w OPS-ach środków przekazanych przez wojewodów. (Dzwonek) Ludzie mają postanowienie sądu, idą do OPS-u, a tam im się mówi, że nie ma pieniędzy. Dla jednego obywatela w jednej gminie państwo polskie nie ma środków finansowych. Okazuje się, że jest to błąd systemowy, który powinniśmy naprawić. Minister, odpowiadając mi, stwierdził wyraźnie, że to nie są świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Powinien je przejąć minister sprawiedliwości i powinny być wypłacane z budżetu sądów powszechnych. Takie stanowisko minister zajął w kontekście opiniowania ustaw Kodeks cywilny oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Chciałbym zapytać, co dalej się dzieje z tą propozycją ministra pracy i polityki społecznej, aby uregulować tę kwestię systemowo? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej


195 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tadeusz Tomaszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy