Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:

    Dziękuję.

    Informujemy, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 9.30,

    - Infrastruktury - godz. 9.30,

    - Gospodarki - godz. 10,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 10,

    - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 11,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 11,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 11,

    - Ustawodawczej - godz. 11,

    - Finansów Publicznych - godz. 12,

    - Polityki Senioralnej - godz. 12,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 12,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych - godz. 14.30,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 15,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Zdrowia - godz. 15,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 15.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 16,

    - Infrastruktury - godz. 16,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich wspólnie z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 16,

    - Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych - godz. 16,

    - Zdrowia - godz. 16,

    - Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego - godz. 17,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 18,

    - Infrastruktury - godz. 18,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 18,

    - Zdrowia - godz. 18.

    Komunikaty. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki - godz. 11,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej - godz. 14,

    - Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej - godz. 18.

    Dziś, 11 czerwca, o godz. 17 w holu głównym Sejmu odbędzie się uroczysty koncert pod patronatem marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego ˝Sercem Zagłębiak, głosem świata obywatel - hity z repertuaru Jana Kiepury˝, na który zaprasza poseł Jarosław Pięta. Dziękuję bardzo.Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.


89 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy