Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3643 i 3692).


Poseł Sprawozdawca Renata Zaremba:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Skarbu Państwa przedstawiam sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3643 i 3692.

    Komisja Skarbu Państwa na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2015 r. rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Na posiedzeniu komisji projekt rządowy został przedstawiony przez pana ministra Zdzisława Gawlika. Pan minister nakreślił trzy kierunki zmian proponowanej nowelizacji ustawy. Pierwsza grupa zmian ma na celu ograniczenie zaangażowania Prokuratorii Generalnej w sprawy rutynowe, powtarzalne, mniej istotne z punktu widzenia ochrony interesów Skarbu Państwa. Druga grupa zmian zmierza do wyeliminowania ujawniających się w praktyce funkcjonowania prokuratorii niedoskonałości związanych z ustawą z 2005 r. regulującą kompetencje i zasady funkcjonowania tego urzędu. Trzecia grupa zmian ma za zadanie umożliwienie wsparcia prawnego niektórych państwowych osób prawnych w sprawach wymagających ochrony ważnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego.

    Po szczegółowym rozpatrzeniu projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zgłoszono 31 poprawek, z czego 30 poprawek to poprawki redakcyjno-legislacyjnego, a jedna poprawka jest merytoryczna i została zgłoszona przez pana posła Andrzeja Jaworskiego. Dotyczyła ona wydłużenia terminu wejścia w życie ustawy z 14 dni do 30 dni.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Skarbu Państwa przyjęła wszystkie poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie powyższego projektu ustawy. Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw


308 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy