Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2792 i 2886).


Poseł Renata Zaremba:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Warto jeszcze raz podkreślić i zaznaczyć, że zgłoszona ustawa - poselski projekt ustawy - przez klub Platformy Obywatelskiej została jednomyślnie poparta przez wszystkie kluby i w związku z tym Komisja Finansów Publicznych gorąco ją rekomenduje. Jest to ustawa oczekiwana społecznie, ustawa, która wprowadza regulacje dotyczące pojazdów sanitarnych wykorzystywanych przy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Tak więc dziękuję bardzo jeszcze raz i w imieniu Komisji Finansów Publicznych rekomenduję przyjęcie przedłożonej ustawy. Dziękuję.Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


135 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy