Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 9,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 9,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 9.15,

    - Infrastruktury - godz. 9.15,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9.30,

    - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 10,

    - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 11,

    - Ustawodawczej - godz. 11,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 12,

    - Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych - godz. 12,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 12.15,

    - Finansów Publicznych - godz. 12.30,

    - Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji - godz. 13.30,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 15,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych - godz. 16,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 16,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 16,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 16,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 18.

    Komunikaty. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości - godz. 9 i 10.30,

    - wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polskiego Przemysłu Obronnego i Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego - godz. 12,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych - godz. 17. Dziękuję bardzo.Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty


269 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy