Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3034 i 3055).


Poseł Renata Zaremba:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj procedujemy nad bardzo ważnym projektem ustawy, który daje narzędzia do rozwiązania problemu. To, czy je wykorzystamy, zależy od państwa, zależy od opozycji. (Wesołość na sali) Nie usłyszałam od państwa żadnej propozycji rozwiązań, tylko krytykę, czyli tak naprawdę państwu nie zależy na tym...

    (Głos z sali: Nieprawda.)

    ...czy górnicy będą dalej mogli wydobywać węgiel w Kompanii Węglowej, czy też nie. Państwu nie zależy na górnikach. Państwu nie zależy na ich pracy.

    (Poseł Mariusz Orion Jędrysek: Pani poseł, to, że ktoś nie słyszy, nie znaczy, że ktoś inny nie mówi.)

    Panie ministrze, proszę w takim razie pomóc. Nie wiem. W takim układzie może przewodniczący związków zawodowych pan Piotr Duda usłyszy to pytanie, bo jak rozumiem, nie mamy innego wyjścia. Proszę o potwierdzenie. Albo przyjmiemy ten projekt ustawy, przyjmiemy te narzędzia, które proponuje się do rozwiązania problemu, i Kompania Węglowa będzie restrukturyzowana, albo będzie ogłoszona jej upadłość. Albo uratujemy te miejsca pracy, albo nie. Niech Piotr Duda powie to górnikom.

    (Poseł Mariusz Orion Jędrysek: Nawoływanie do likwidacji.)

    Niech powie, co (Dzwonek) wybiera: restrukturyzację czy koniec z miejscami pracy, koniec z Kompanią Węglową. (Gwar na sali, oklaski)Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


148 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy