Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Renata Zaremba:

    Dziękuję.

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 9,

    - Finansów Publicznych - godz. 9.30,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu - godz. 10,

    - Ustawodawczej - godz. 10,

    - Zdrowia - godz. 10,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 10.30,

    - Polityki Senioralnej - godz. 11,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 11.30,

    - Finansów Publicznych - godz. 12,

    - Zdrowia - godz. 12,

    - Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji - godz. 12,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 12.30,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 13,

    - Finansów Publicznych - godz. 14,

    - Obrony Narodowej wspólnie z Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 14,

    - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - godz. 14,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 15,

    - Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 15,

    - Skarbu Państwa - godz. 15,

    - Finansów Publicznych - godz. 15.30,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 16,

    - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 16,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wspólnie z Komisją Obrony Narodowej - godz. 17,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 17,

    - Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego - godz. 17,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - bezpośrednio po zakończeniu wspólnego posiedzenia z Komisją Obrony Narodowej, tj. ok. godz. 18.15,

    - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 19.

    Komunikaty. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa - godz. 11.30,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa - godz. 13.30,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Diabetyków - godz. 14,

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych - godz. 16,

    - Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego - ˝Społeczeństwo FAIR˝ - godz. 18.30.

    Dziękuję bardzo.Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.


135 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Komunikaty

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Informacja bieżąca w sprawie bezpieczeństwa środków zgromadzonych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Zaremba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy