Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 3084 i 3348).


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam kilka pytań. Pierwsze pytanie kieruję do przedstawiciela wnioskodawcy. Panie ministrze, jak to jest, że prezydent, który powinien stać na straży konstytucji, proponuje zapisy, które łamią jedną z zasad, zasadę tajności głosowania? Jak to jest, że państwo nie widzicie problemu związanego z tym, iż wprowadzenie przezroczystej urny w połączeniu z dowolnością użycia koperty powoduje, że zasada tajności, jaką nakłada konstytucja w tym wypadku w stosunku do aktu wyborczego, zostaje złamana? To jest pierwsza sprawa.

    Drugie pytanie jest skierowane do pana posła sprawozdawcy. Proszę podać, co wprowadza pana zdaniem ta najważniejsza zmiana dotycząca pojedynczej karty wyborczej. (Dzwonek) Dotychczas karta pojedyncza była stosowana w przypadku okręgów jednomandatowych w wyborach prezydenckich do rad gmin, wyborach wójta, burmistrza i prezydenta, i w wyborach do Senatu. Do tej pory stosowano w tym wypadku zawsze jedną kartę. Co spowoduje ta zmiana? Jakie jeszcze wybory poza tymi, w przypadku których stosowano dotychczas jedną kartę, będą tym objęte?

    I ostatnie pytanie. Dlaczego akurat te dobre zmiany, czyli zmiany od 19. do 21., które wprowadzają właściwe usytuowanie przewodniczącego PKW i dają mu narzędzia do właściwego zarządzania tą bardzo trudną materią, państwo ograniczacie i chcecie wprowadzić w życie dopiero od 1 stycznia 2016 r.? Dziękuję bardzo.Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


22 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy