Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 3084 i 3348).


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące sprawozdania komisji o przedstawionym przez prezydenta projekcie zmian w Kodeksie wyborczym.

    Skandal wyborczy związany z ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi wywołał ogólnopolską debatę dotyczącą tego, żeby w jak najszybszym czasie dokonać zmian w kodeksie, tak aby - nawet była mowa o tym, żeby do wyborów prezydenckich zdążyć, dzisiaj wiemy, że to jest niemożliwe - choćby do wyborów parlamentarnych szereg zmian udało się przeprowadzić.

    To była debata ogólnopolska. Brało w niej udział wielu obywateli, uczestniczyły w niej różne stowarzyszenia, grupy społeczne. Włączył się w tę debatę prezydent, przygotowując własną propozycję. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt, który skonsultowało z ponad 100 tys. wyborców, obywateli, którzy taki projekt podpisali i złożyli do Sejmu. Pan prezydent przedyskutował taki projekt w kameralnym gronie kilkunastu ekspertów i też go przedstawił. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że projekt prezydencki spowodował zamknięcie wszelkiej debaty społecznej. Okazało się natychmiast, że wystarczyło, że projekt złożył pan prezydent, a wszystkie projekty poselskie - tych poselskich projektów było kilka, jest kilka, czekają niby na swoją kolej - wszystkie, włącznie z tym projektem, który był poparty przez ponad 100 tys. obywateli, zostały wyrzucone do kosza, nikt nad nimi dzisiaj nie pracuje, jest tylko i wyłącznie projekt prezydencki. A zatem należy wyrazić jednoznacznie opinię, że pomimo jakichkolwiek ocen zmian, które ten projekt zawiera, ma on po prostu charakter szkodliwy. To jest szkodliwy projekt, bo zamyka obywatelską debatę nad Kodeksem wyborczym.

    (Poseł Piotr Zgorzelski: Do rzeczy, proszę.)

    Wysoka Izbo! Projekt prezydencki nie dość, że jest szkodliwy społecznie, to jeszcze jest bardzo powierzchowny. Te zmiany, które przygotowane zostały przez prezydenta, a potem w komisji jeszcze trochę poprawione, sprawiają, że dotyka on problemów, o których była mowa, w sposób niezwykle ogólnikowy. I tak na przykład kwestia owej pojedynczej karty, na którą wskazał poseł sprawozdawca jako najważniejszą jakoby zmianę - przecież to był przedmiot dyskusji, to był przedmiot debaty społecznej - została tak unormowana w projekcie, że w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, że w większości wyborów, w większości aktów wyborczych będzie dominowała książeczka, a tylko w niektórych będzie pojedyncza karta wyborcza. To, że zostało to zapisane w projekcie odwrotnie, nie przesądza tej sytuacji, o której mówię. W większości wyborów karty będą miały charakter książeczki, czyli ta zmiana, która została przygotowana, nie spełnia celu, który był zamierzony. Podobnie kwestia przezroczystej urny, też wymieniona przez posła sprawozdawcę jako najważniejsza regulacja projektu prezydenckiego. I tutaj mamy pewną powierzchowność, ponieważ prezydent nie zdążył przygotować, a komisja nie zechciała się nad tym pochylić, zmian, które by pozwoliły na pełne, właściwe wprowadzenie przezroczystej urny. Tymczasem te zapisy, które w tej chwili są w projekcie komisyjnym prezentowanym przez komisję, zawierają moim zdaniem uchybienia konstytucyjne, ponieważ została zachwiana tajność głosowania, ta tajność została podważona. To jest konstytucyjna wartość, która powinna być szanowana przez Wysoki Sejm, tymczasem projekt prezydencki tego kompletnie nie uwzględnił.

    Wysoka Izbo! Takich przykładów można by było bez liku wymienić. Mój klub przygotował poprawki do omawianego projektu w kilku zakresach. Po pierwsze, chcemy przedstawić inną propozycję w stosunku do przyjętych przez komisję zmian, choćby w kwestii urny, tak żeby ową tajność głosowania rzeczywiście wprowadzić i uszanować jako zasadę demokratyczną. To jest jeden rząd poprawek. Drugi rząd poprawek, które proponujemy, to są poprawki, które zostały niejako zainspirowane przez MSZ, który pozwolił sobie zupełnie lekką ręką wprowadzić w projekcie prezydenckim propozycje zmian kompletnie nieprzystających do materii projektu prezydenckiego. Myśmy w takim razie (Dzwonek) poszli tą samą ścieżką i zaproponowaliśmy kilkanaście zmian dotyczących dotychczasowych zapisów prawa wyborczego, jak również takich zmian, które są pewnym papierkiem lakmusowym dla tego, jak koalicja PO-PSL się w tej mierze zachowa, dotyczących głosowania korespondencyjnego, które stanowi ewidentnie całkowitą dziurę legislacyjną. To jest zresztą projekt PO, który został w skandaliczny sposób przygotowany. W stosunku do tego projektu proponujemy kilka zmian technicznych, tak aby choćby w odniesieniu do najbardziej skandalicznych elementów próbować zmienić to, co w przepisach dotyczących głosowania korespondencyjnego dzisiaj obowiązuje.

    Oczywiście nie sposób... W tej chwili mój czas już dobiegł końca.

    A zatem, panie marszałku, Wysoka Izbo, mając nadzieję, że choćby w minimalnym stopniu uda się jeszcze taką, nawet krótką, debatę odbyć na posiedzeniu komisji, składam poprawki do projektu, a nasze stanowisko w debacie uzależniam od przyjęcia tych poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


46 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy