Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy.


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyjęcie poprawki 5. definiuje w sposób jednoznaczny kartę do głosowania jako pojedynczą kartkę. Jeszcze wczoraj prezydent podzielał to rozstrzygnięcie, dostrzegał problem, jak sam to nazwał, zbroszurowanej karty wyborczej. Dlaczego dzisiaj prezydent opowiada się przeciwko tej zmianie? Dlaczego optuje za rozwiązaniem, które spowoduje, że we wszystkich wyborach, w których komitety wyborcze wystawiają listy kandydatów, będą musiały być stosowane zbroszurowane karty wyborcze, czyli książeczki? To jest zmiana, która kompletnie nic nowego nie wnosi. Dopiero przyjęcie tej poprawki rzeczywiście spełniłoby początkowe oczekiwanie prezydenta.

    Jest jeszcze jedna sprawa związana z tą poprawką. Otóż Państwowej Komisji Wyborczej zależało na możliwości przechowywania kart przez okres dłuższy, niż to było możliwe do tej pory. (Dzwonek) Dlatego też poprawka mówi o pięcioletnim okresie ich przechowywania. Ponownie pytam pana ministra: Dlaczego prezydent nie chce przyjąć zmiany, która będzie sprzyjała woli Państwowej Komisji Wyborczej? To są pytania, które adresuję do przedstawiciela wnioskodawców, do pana ministra.Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy