Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

42 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 3591).


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość odnieść się do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy.

    Wysoka Izbo! Wielokrotnie z tej mównicy zgłaszałem potrzebę, aby Wysoki Sejm zajął się gruntownie zmianami w kodeksie. Nie będę już powtarzał tego, że Wysoka Izba odrzucała tę propozycję, twierdząc, że nie ma takiej potrzeby, że nie ma żadnej potrzeby dokonywania zmian w Kodeksie wyborczym, który jest znakomity, a przy tym dopiero praktyka pokaże, jakie ewentualnie błędy on zawiera. I mamy oczywiście kolejną już sytuację, bo nie pierwszą, w której zostały ujawnione takie rażące błędy, i teraz interes państwa musi nagle decydować o dokonywaniu przez nas zmian obowiązujących z dniem ogłoszenia. Jakiż to interes państwa, szanowni państwo posłowie, którzy zgłosiliście ten projekt dwa lata po otrzymaniu przez miasto Wałbrzych praw miasta na prawach powiatu? Dwa lata temu to się wydarzyło, to nie wydarzyło się miesiąc temu, bo wtedy by to był absolutnie uzasadniony projekt. To było dwa lata temu. Gdybyśmy przystąpili do takiej pracy nad projektem, do czego namawiałem Wysoką Izbę, tobyśmy na pewno z tym problemem się uporali, ale przecież w ogóle nie zajęliśmy się tym.

    Jeżeli tak patrzeć na to, to nie jest tak do końca też, panie pośle, że ta zmiana niczego nie wnosi. Wnosi, bo dzięki tej zmianie, jeżeli ona przejdzie oczywiście, mieszkańcy miasta Wałbrzych otrzymają czynne i bierne prawo wyborcze, bo w tej chwili oni są całkowicie wyłączeni, ich nie ma po prostu w Kodeksie wyborczym, nie ma ich w załączniku tak naprawdę. Czyli następuje zmiana granic obwodów wyborczych w tym momencie - gdyby tak nie było, to nie byłaby potrzebna zmiana, którą państwo wnosicie. A rzeczywiście jest taka potrzeba, trzeba tej zmiany dokonać, ale to jest tego typu zmiana. Jeżeli tak, to dlaczego państwo nie podjęliście również sugestii PKW dotyczącej zmian ilości mandatów w obwodach? Takie zmiany przecież również PKW proponowało i to bodaj w lutym tego roku. Gdybyśmy to podjęli, a powinniśmy przynajmniej przy tej okazji zastanowić się w komisji nad tymi zmianami, to, przypominam, ta propozycja mówiła o zmniejszeniu ilości mandatów w okręgu łódzkim z 10 do 9, sosnowieckim z 9 do 8, kieleckim z 16 do 15, elbląskim z 8 do 7 i jednoczesnym zwiększeniu ilości mandatów we wrocławskim z 14 do 15, w podwarszawskim z 12 do 13, gdańskim z 12 do 13 oraz gdyńskim z 14 do 15. I takie zmiany w takim razie również powinniśmy być może przeprowadzić.

    Stąd też w imieniu mojego klubu składam wniosek o kontynuację prac nad tym projektem poselskim w komisji sejmowej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    To jest wniosek...

    Poseł Grzegorz Schreiber:

    Normalnie, o skierowanie do prac w komisji.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Czy pan poseł zechce uzupełnić ten wniosek. Do jakiej komisji?

    Poseł Grzegorz Schreiber:

    Jest to wniosek o to, żeby skierować projekt ustawy do prac w komisji sejmowej.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Ale w jakiej?

    (Poseł Ryszard Zbrzyzny: Jakiej?)

    Poseł Grzegorz Schreiber:

    Oczywiście w komisji do spraw zmian w kodyfikacjach.

    (Poseł Ryszard Zbrzyzny: Nadzwyczajnej.)

    Zawsze zmiany w Kodeksie wyborczym następują w komisji kodyfikacyjnej. Jest to normalna procedura.Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy


30 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy