Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3655 i 3698).


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie senackich poprawek do ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mamy do czynienia z poprawkami, które można podzielić na te, w których Senat zmienia się w despotycznego ministra finansów, i te, które praktycznie rzecz biorąc, wprowadzają drobne zmiany redakcyjne, co do których nie ma specjalnych zastrzeżeń.

    Oczywiście należy w tym miejscu powiedzieć w kilku zdaniach o tym despotycznym ministrze finansów, w którego rolę nagle wszedł Senat. Chodzi o poprawki 1., 4., 6. i 7., poprawki z tej pierwszej grupy, tak jak to podzielił również pan poseł sprawozdawca, które prowadzą do likwidacji zwolnienia podatkowego dla Centralnego Ośrodka Sportu. Chodzi o podatek od nieruchomości, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy w komisji, co do którego, wydawało się, w pewnym momencie był konsensus, a potem doszło do znamiennej, bardzo mocnej wymiany zdań na posiedzeniu komisji, po którym większość sejmowa, a nawet nie większość, tylko wszyscy posłowie, łącznie z posłami PO, zagłosowała za takim kształtem tej ustawy, w którym to zwolnienie od podatku od nieruchomości zostało wprowadzone. Przegłosowano również takie brzmienie, w którym likwidacji zwolnienia świadczenia olimpijskiego od podatku dochodowego od osób fizycznych nie wprowadzano, tylko właśnie takie zwolnienie tą ustawą wprowadziliśmy. I oto Senat oba te zwolnienia likwiduje.

    Tutaj warto chyba z lekką ironią o czymś powiedzieć, przywołać sytuację, która się wydarzyła. To jest taka klasyczna zabawa w koalicji rządowej, tak oto bawi się PO z PSL-em. Oto PSL zagroził, że nie poprze ustawy, jeżeli te zmiany nastąpią - te zmiany, które następnie wprowadził Senat. Aby cukierek PSL-owi został wręczony, oczywiście zgodzono się na to, sala uchwaliła ustawę, a następnie Senat ten cukierek PSL-owi zabrał. Dzisiaj mamy taki efekt tego, że na sali (Dzwonek) brakuje reprezentanta PSL-u. Wobec tego w jego imieniu odczytam słowa, które wygłosił poseł z PSL-u podczas drugiego czytania: Uważamy, że obiekty sportowe o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu muszą być potraktowane ulgowo, właśnie jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Będziemy bronić stanowiska, które jest zawarte w sprawozdaniu sejmowym. Takie słowa wygłosił poseł PSL-u. Dzisiaj zawstydzony na tę debatę nie przyszedł. Takie postępowanie jest, wydaje się, postępowaniem naprawdę bardzo, bardzo złym. Miejmy nadzieję, że te praktyki już niebawem się skończą, tak jak się skończy koalicja PO-PSL. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


27 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy