Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy.


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyjęcie poprawki 6. wypełnia konstytucyjną normę mówiącą o tym, że wybory mają odbywać się w głosowaniu tajnym. Poprawka wprowadza w miejsce dowolności obowiązek korzystania z kopert. Moje pytanie adresuję do przedstawiciela pana prezydenta, do pana ministra, a nie do przewodniczącego czy też sprawozdawcy komisji.

    Wysoka Izbo! Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej obecny wczoraj na posiedzeniu komisji jednoznacznie opowiedział się za takim rozstrzygnięciem, w którym jeżeli przyjmiemy zapisy o przezroczystych urnach - a o to tutaj chodzi - będą musiały być też wprowadzone koperty. To są dwa elementy, które się łączą. W projekcie prezydenckim są urny, ale nie ma kopert, to znaczy jest dowolność korzystania z kopert, więc to tak, jakby tego zapisu tak naprawdę nie było.

    I pytanie do pana ministra, do przedstawiciela prezydenta: Dlaczego prezydent, który winien być strażnikiem konstytucji, wprowadza zapisy (Dzwonek), które naruszają konstytucyjną zasadę tajności głosowania?Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.


19 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy