Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 3504 i 3544).


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z tym psuciem państwa, którego PO na co dzień dokonuje, mamy do czynienia również w pracach Senatu. Niestety z żalem i z przykrością to stwierdzam. Senat ustawy przyjętej przez Sejm praktycznie w ogóle nie przepracował. Uwagi, nawet techniczne, były odrzucane przez senatorów tylko dlatego, że zostały zgłoszone przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie poprawki, które oni proponowali, Senat z zasady, nie pochylając się nad ich merytoryczną warstwą, odrzucił.

    A co przyjął? Przyjął kilka rozstrzygnięć zupełnie redakcyjnych sporów pomiędzy prawnikami sejmowymi a senackimi, jak to zwykle bywa, o to, czy ma być liczba pojedyncza, czy mnoga, czy ma być przecinek, czy kropka. Tego typu zmian jest kilka. Niestety oprócz tych redakcyjnych, które można zaakceptować, przyjąć - są to poprawki 2., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 12. i 13 - są i takie poprawki, które wykraczają poza materię ustawową, szczególnie poprawka 9. Senatorowie uznali w niej, że zakazem pełnienia funkcji członków komisji należy objąć osoby nieujęte w rejestrze wyborców danej gminy - nie tylko te, które zgłasza komitet wyborczy, ale również te, które zgłaszają inni, czyli w tym wypadku wójt, burmistrz czy prezydent. Jest to w ogóle zmiana bardzo zła, idąca w odwrotnym kierunku niż zmiana, którą proponowaliśmy w Sejmie, a przede wszystkim jej minus polega na tym, że wykracza ona w sposób ewidentny poza materię ustawową. Podobnie jest, może w mniejszym stopniu, w wypadku poprawki 6. Z całą pewnością tych dwóch poprawek mój klub nie poprze.

    Poprawka 1., która powinna być czytelną zmianą dla wyborcy mówiącą o tym, w jaki sposób będzie on poinformowany co do tego, jak wybory mają przebiegać, z jakich możliwości może korzystać, została przypisana do innego miejsca w kodeksie, zupełnie i tak tę (Dzwonek) oczywiście bardzo złą ustawę Kodeks wyborczy zamulając i powodując jej nieczytelność. Także ta poprawka nie zasługuje naszym zdaniem specjalnie na poparcie.

    Wobec tego zastosujemy, mój klub zastosuje taki klucz, że poprawek, których nie uważamy za poprawki redakcyjne, nie będziemy popierać, a redakcyjne poprzemy. Ale cóż to znaczy? Oto Senat pod butem PO po raz kolejny niestety nad ustawą przygotowaną przez Sejm w żaden sposób się nie pochylił. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy


45 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy