Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3655 i 3698).


Poseł Grzegorz Schreiber:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Jaki jest rzeczywiście koszt tej poprawki, którą w tej chwili przygotował Senat i ile budżet państwa ma zarobić na tej zmianie dotyczącej zniesienia opodatkowania dla sportowców, olimpijczyków? Jaki to jest koszt, jaki to jest wymiar w budżecie państwa, w budżecie ministerstwa?

    Kolejne pytanie do pana posła sprawozdawcy. Panie pośle, szafował pan argumentem, że w przypadku tej poprawki, tej zmiany, której dokonaliśmy w Sejmie, może się pojawić zarzut niekonstytucyjności. Proszę nam odpowiedzieć: Czy podobnego zarzutu nie można jednak postawić również wobec tego, co zaproponował Senat bodajże w poprawce nr 3, która to poprawka ma jakoby zastąpić te zmiany wprowadzone przez Sejm? Dziękuję bardzo.Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Grzegorz Schreiber - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy