Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Ryszard Galla:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W listopadzie ubiegłego roku po wielu miesiącach uzgodnień i konsultacji zostały podpisane pomiędzy rządem a marszałkami województw kontrakty terytorialne. W ubiegłym tygodniu pani minister infrastruktury przekazała marszałkom decyzję Komisji Europejskiej o akceptacji regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W wielu województwach już pojawiły się harmonogramy naborów projektów, czyli za chwilę ruszymy z realizacją projektów.

    Chciałbym zapytać, panie ministrze, o aneks do kontraktu terytorialnego, jeżeli chodzi o zakres finansowy. Mówimy o podpisanych kontraktach, o wielu zadaniach, które zostały tam ujęte, a wiemy, że w tych częściach brakuje najważniejszej rzeczy, czyli finansowania. Co prawda marszałkowie przy regionalnych programach operacyjnych finanse mają odpowiednio podzielone, ale jest szereg zadań, które u nas w regionach będą realizowane, które nie mają określonych środków finansowych. Trudno mówić o tym, żeby te zadania były poddane pewnej procedurze wyłonienia wykonawców, jeżeli chodzi o ich realizację, jeśli po prostu nie mamy tutaj zagwarantowanego bezpieczeństwa finansowego. Wiemy, że dzisiaj także instytucje - poza marszałkami województw - pracując nad pewnymi programami inwestycyjnymi, mają niesamowity problem, ponieważ tak naprawdę nie wiedzą, jakimi środkami finansowymi będą dysponować. W związku z tym chciałbym zapytać: Kiedy te aneksy będą przygotowane? Kiedy one będą podpisane? Kiedy dane zadania będą mogły być realizowane? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce #Galla


195 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy