Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 (druk nr 3547) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3917).


Poseł Ryszard Galla:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa mam przyjemność przedstawić sprawozdanie w sprawie rządowego dokumentu: Informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 (druk nr 3547).

    Pani marszałek po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu skierowała w dniu 23 czerwca 2015 r. powyższą informację do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia. Połączone komisje rozpatrzyły tę informację na posiedzeniu w dniu 10 września 2015 r.

    Pani minister już przedstawiła szereg szczegółów co do kwot, zadań, które były realizowane w 2014 r. Chciałbym tylko przypomnieć państwu o tym, że 28 listopada 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchylił ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego dla Odry - 2006. Jak sama nazwa wskazuje, realizacja tego programu trwała dosyć długo. Zgodnie ze wskazaniami ze strony Komisji Europejskiej należało wygasić ten program, a co za tym idzie - także przystąpić do prac nad kontynuacją realizowania zadań na Odrze.

    Jak państwo zauważyli, w 2014 r. kontynuowano realizację takich zadań jak budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu, modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jestem z województwa opolskiego, więc muszę powiedzieć tutaj także o zbiorniku nyskim i tamie nyskiej, o regulacji Nysy Kłodzkiej. Tak że realizowano wiele zadań. Chciałbym zwrócić uwagę także na kwoty, które w roku 2014 wydatkowano ze środków unijnych. Nie ukrywam, że chodzi tu o potężne sumy, o łącznie ponad 515 mln zł wydanych na modernizację, w tym na zadania, o których już wcześniej mówiłem.

    Po raz kolejny w imieniu komisji przedstawiam sprawozdanie z realizacji ˝Programu dla Odry - 2006˝ i mogę powiedzieć, że w ostatnich kilku latach te sprawozdania naprawdę nie tylko są poprawne w zakresie struktury, ale przede wszystkim wskazują, ile środków wydatkujemy na realizację zadań na Odrze. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia.

    Jestem także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry, który przed kilkoma tygodniami zakończył swoją działalność. Na ostatnim posiedzeniu podsumowaliśmy naszą kilkuletnią pracę i, jeżeli chodzi o Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także Krajowy Zarządu Gospodarki Wodnej, zostały przedstawione sprawozdania dotyczące naszej działalności podczas całej kadencji oraz plany zadań, które są czy będą realizowane po wygaszeniu ˝Programu dla Odry - 2006˝. Mogę powiedzieć, że widzimy bardzo wyraźne przyspieszenie realizacji tych zadań. Jestem przekonany, że w następnej perspektywie finansowej najbardziej istotne zadania, które są bądź będą przygotowywane do wykonania na Odrze, będą realizowane.

    W związku z powyższym chciałbym w imieniu połączonych komisji zarekomendować przyjęcie informacji zawartej w druku nr 3547. Dziękuję bardzo.Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry - 2006" w roku 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji


96 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy