Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3545 i 3767).


Poseł Ryszard Galla:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o wypowiedź pani minister, powiem tak: rzeczywiście tak się składa, że akurat mniejszość niemiecka nie ma tak silnych środowisk, żeby przekroczyć próg 20% w powiatach. Jak państwo widzicie, w ogóle zabiegamy o to, żeby środowiska mniejszości miały lepszą pozycję nie tylko na poziomie samorządu lokalnego, ale także powiatu, jeśli jest to możliwe. Natomiast, pani marszałek, z wielkim zdziwieniem przyjąłem stanowisko klubu PSL, które zostało przedstawione przez pana posła Artura Dębskiego. Próbuje się nas wiązać ze środowiskiem osób niesłyszących, głuchych. Mniejszości narodowe i etniczne nie chcą być nigdy zakładnikami jakichkolwiek innych, powiedziałbym, decyzji. Przyjmujemy to z wielkim zdziwieniem, tym bardziej że ten projekt, proszę mi wierzyć, nie jest wymysłem polityków, ale grupy ludzi, jest to ok. milion osób. Spoglądam w kierunku ministerstwa, patrzę na oficjalne dane statystyczne, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają 10-letnie doświadczenie w zakresie wykorzystywania, stosowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Ci ludzie powiedzieli, że musimy parę rzeczy poprawić, zmienić, i ta nowelizacja właśnie na tym polega.

    W tym miejscu, kończąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim środowiskom mniejszości narodowych i etnicznych, ich przedstawicielom pracującym w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych za wkład merytoryczny. Chciałbym także bardzo serdecznie podziękować pracownikom Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ponieważ to przy ich pomocy mogliśmy sobie pewne rzeczy zgodnie z literą prawa poukładać, a także wszystkim posłom, którzy brali udział w pracach Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Administracji i Cyfryzacji. Na 10-lecie funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych możemy dzisiaj tę nowelizację przeprowadzić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw


80 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy