Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program dla Odry - 2006˝ (druki nr 2908 i 2944).


Poseł Sprawozdawca Ryszard Galla:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program dla Odry - 2006˝ (druk nr 2908).

    Marszałek Sejmu skierował w dniu 25 listopada 2014 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa celem rozpatrzenia.

    Zostało zgłoszonych 5 poprawek. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 r. rozpatrzyły je i wnoszą, aby Wysoki Sejm raczył poprawki 1., 2., 4. i 5. przyjąć, z tym że 2. i 4. należy poddać pod głosowanie łącznie, oraz odrzucić poprawkę 3. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.


151 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy