Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 (druk nr 3547) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3917).


Poseł Ryszard Galla:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Powiem tak: ten punkt porządku obrad posiedzenia Sejmu dotyczy sprawozdania z realizacji ˝Programu dla Odry - 2006˝ w roku 2014. To jest kolejny z programów przedstawiony Wysokiej Izbie. Gdybyśmy złożyli te wszystkie sprawozdania przedstawiane przez lata, mielibyśmy obraz realizacji tego programu. On się zmieniał, wiemy przecież, że był nowelizowany, i to jego wygaszenie to też nie jest wymysł Wysokiej Izby czy rządu, lecz pewnego rodzaju konieczność związana z tym, że zależy nam na tym, by można było korzystać ze środków zewnętrznych. Bo moglibyśmy w dalszym ciągu realizować ten program, ale zaznaczam: tylko ze środków budżetu państwa. Zwróćmy uwagę, jakimi środkami dysponujemy w ramach budżetu państwa, a jakie są środki zewnętrzne. Trzeba zatem było zmienić ten program.

    Muszę powiedzieć, że mamy w tej chwili przygotowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany gospodarowania wodami, które przejmują wiele zadań realizowanych na rzece Odrze. Osobiście też mam liczne uwagi do stopnia wodnego Malczyce, ale moi kochani, to jest grzech kilku rządów, nie tylko tego ostatniego. To jest inwestycja, która trwa, panie profesorze, od ponad 18 lat. W tym czasie i państwo rządziliście przez dwa lata. Dobrze, to wszyscy zróbmy ˝mea culpa˝. To jest przykład inwestycji, która nie powinna mieć miejsca wśród polskich inwestycji. I powiedzmy to razem: nie powinna mieć miejsca.

    Jeśli pani marszałek pozwoli, chciałbym także skorzystać z okazji, ponieważ jest to podsumowanie roku 2004...

    (Poseł Mariusz Orion Jędrysek: 2014.)

    Przepraszam, 2014 r. Chciałbym przy okazji podsumować tę kadencję.

    Patrzę w kierunku pani minister Niedzieli. Pani minister, na pani ręce pragnę złożyć podziękowania pani i wszystkim pracownikom, a także pani poprzednikom za współpracę. Rzeczywiście - i mówię to nie politycznie, tylko merytorycznie - to była bardzo dobra współpraca, wiele razem zrobiliśmy, ale też i zadbaliśmy, by nie skubano środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach ˝Programu dla Odry - 2006˝.

    Chciałbym podziękować także pani minister Pyć, ponieważ zadania te dotyczą nie tylko spraw powodziowych, ale także tworzenia infrastruktury, która w ostatnich latach jest tutaj szczególnie dopieszczana.

    Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Sumisławskiemu za to, co robił jeszcze jako dyrektor RZGW we Wrocławiu i jako prezes. Spędziliśmy wspólnie wiele godzin nad tym, żeby wymusić powstanie wielu dokumentów, ale nie tylko. Chciałbym przypomnieć, że bardzo mocno zabiegaliśmy o to, aby krajowy zarząd i RZGW miały środki na utrzymanie tych inwestycji, które były oddawane w ostatnich latach. Przypominam, był pęd inwestycyjny, jeśli chodzi o utrzymanie, mieliśmy deficyt. Zrobiliśmy krok i myślę, że w następnej kadencji także będzie tu prowadzona taka działalność, która spowoduje, że rzeczywiście zostaną doszacowane wszystkie koszty, które są niezbędne do tego, aby infrastruktura odrzańska była dobrze utrzymana. Chodzi o to, żeby nie było takich sytuacji, jak chociażby w Brzegu Dolnym, w których przychodzi inspektor budowlany, zamyka i w ciągu kilku miesięcy trzeba doprowadzić do tego, aby został wykonany remont. Z tego, co wiem, za kilka tygodni Brzeg Dolny zostanie oddany do użytku i będziemy mogli w dalszym ciągu funkcjonować, jeśli chodzi o żeglowność.

    Na koniec, pani marszałek, chciałbym podziękować także wszystkim tym posłom, którzy pracowali w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Odry, bo mogę powiedzieć, że przez te lata wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Ktoś ostatnio na Facebooku napisał, że zarzuciliśmy się papierkami, ale patrząc na ludzi, którzy uczestniczyli w tej pracy, mogę spokojnie powiedzieć, że wykonaliśmy kawał roboty, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry - 2006" w roku 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy