Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 i 18 punkt porządku dziennego:  17. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań ˝Programu dla Odry - 2006˝ w roku 2012 (druk nr 1574) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2753).
  18. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań ˝Programu dla Odry - 2006˝ w roku 2013 (druk nr 2536) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2754).


Poseł Ryszard Galla:

    Pani Marszałek! Panie Wojewodo! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałbym podziękować panu wojewodzie za jakość sprawozdania. Pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu musieliśmy na nie czekać około półtora roku, dzisiaj praktycznie w pół roku mamy sprawozdanie z wykonania ˝Programu dla Odry - 2006˝ za 2013 r. Tak naprawdę za chwilę na papierze kończymy program, ale będziemy mieli dalszą realizację zadań na Odrze. Dzisiaj widać wyraźnie, ile rzeczy na niej poczyniono. Takim przykładem niech będzie nawet powódź w 2010 r., kiedy rzeczywiście inwestycje poczynione wzdłuż Odry w województwie opolskim, w mieście Opolu pomogły i w związku z tym miasto nie zostało dotknięte powodzią. Panie wojewodo, miałbym do pana prośbę. Będzie pan jeszcze składał sprawozdanie za 2014 r. i będzie to takie podsumowanie realizacji programu. Myślę, że pojawią się tam także wnioski. Ponieważ otrzymałem szereg pism ze strony organizacji, które są zainteresowane problematyką odrzańską, czy to w obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego, czy też w obszarze infrastruktury, pozwolę sobie przekazać wykaz zadań i proszę o to, aby kończąc tym ostatnim raportem, także pan wskazał zadania, które są ważne, istotne, do wykonania w ramach następnego programu. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


157 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy