Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program dla Odry - 2006˝ (druki nr 2736 i 2804).


Poseł Ryszard Galla:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowna Wysoka Izbo! Jesteśmy w serii pytań, więc pozwólcie, że będzie to pytanie do pana ministra Huskowskiego.

    Panie ministrze, czy prawdą jest, że ˝Program dla Odry - 2006˝ jest tak naprawdę programem, który miał się zakończyć w 2006 r.? Corocznie mówiliśmy o aktualizacji tego programu. Czy prawdą jest, że rokrocznie, a za chwilę będzie taki punkt na naszym posiedzeniu plenarnym, jest sprawozdanie z realizacji ˝Programu dla Odry - 2006˝? Czyli mamy tutaj bardzo konkretne informacje odnośnie do realizacji tego programu.

    Czy prawdą jest, że masterplan został zatwierdzony przez Radę Ministrów, przyjęty i skierowany do uzgodnienia w Komisji Europejskiej, że prawie że jest już pozytywna opinia i że ten masterplan to jest rzecz, która jest do dotknięcia? Chodzi o zestawienie konkretnych projektów do realizacji w tej chwili przygotowanych zgodnie z wymogami unijnymi, które będą po prostu realizowane.

    Pokazując, że tak jest, chciałbym na zakończenie podać tutaj przykład z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szanowni państwo, nie dawniej jak kilka miesięcy temu pan minister Sawicki wstrzymał finansowanie projektów na Odrze tylko dlatego, że były one niedostosowane do wymogów unijnych. Odpowiem tak: Możemy sobie realizować ˝Program dla Odry - 2006˝, ale wtedy tylko z budżetu państwa. (Dzwonek) Nie dostaniemy nawet jednego euro na realizację tych zadań. W związku z powyższym konieczne jest, aby ten program był tak dostosowany, abyśmy mogli wykorzystać środki unijne.

    Na zakończenie, pani marszałek, jeszcze jedno zdanie. Chciałbym zaprosić wszystkich tych posłów, którzy nie są członkami Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry, aby zapisali się do tego zespołu, bo rzeczywiście ten zespół pracuje nad tym, aby zadania, które są przewidziane do realizacji w ramach ˝Programu dla Odry - 2006˝, były realizowane. Wczoraj takie posiedzenie było i zadeklarowaliśmy, że w czasie każdego posiedzeniu odbędzie się posiedzenie tego zespołu. Zapraszam. (Oklaski)Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


60 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Galla - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy