Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2934 i 3007).


Poseł Edmund Borawski:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, druk nr 2934.

    Kwotowanie produkcji mleka obowiązuje od 31 marca 2014 r. i pozwoliło na płynny i systematyczny rozwój gospodarstw zajmujących się mlekiem. Dziś Polska w zakresie produkcji i przetwórstwa mleka dorównuje warunkami i standardami jakościowymi krajom wysoko rozwiniętym.

    Kwotowanie było również przedmiotem krytyki, że ogranicza ono rozwój polskiego mleczarstwa. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że stało się odwrotnie. W okresie roku 2014 produkcja mleka wzrosła o 20%, czyli 1,5 mld kg. System kwot mlecznych wygasa z dniem 31 marca 2015 r. i jest to ostatni rok, w którym producenci mleka mogą dokonywać zawarcia umów nabycia kwot oraz użyczenia ich innym producentom, którym grozi przekroczenie posiadanego limitu.

    Wadą kwotowania mleka są konsekwencje wynikające z przekroczenia posiadanych kwot przez producentów oraz globalnej kwoty ustalonej dla Polski. W roku kwotowym 2013/2014 Polska przekroczyła krajową kwotę dostaw o 166 mln kg i producenci, którzy przekroczyli swoje limity, zmuszeni byli zapłacić 29 gr za każdy kilogram nadwyżki. W skali kraju kwota ta wyniosła 199 mln zł.

    Aktualnie występuje duża dynamika w skupie mleka i w bieżącym roku kwotowym przewiduje się przekroczenie kwot o około 7%, co spowoduje, że naliczane kary będą na poziome około 80 gr za każdy kilogram. Ponieważ jest to ostatni rok kwotowy, zasadne jest podjęcie działań minimalizujących ustawowe ograniczenia związane z obrotem kwotami, zawartych w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

    Proponowane zmiany ww. ustawy dotyczą głównie zniesienia obowiązku potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5% zbywanej indywidualnej kwoty mlecznej. Likwidacja tego zapisu jest zasadna. Pozwoli ona na maksymalne wykorzystanie kwot mlecznych przez producentów zainteresowanych zakupem kwot. Zmiany dotyczą także zniesienia ustawowego zakazu zbywania oraz oddania w użyczenie części lub całości kwoty indywidualnej przed upływem dwóch lat od decyzji przyznania indywidualnej kwoty z rezerwy krajowej, co pozwoli producentom na zbycie kwoty indywidualnej z wyłączeniem kwoty otrzymanej z rezerwy krajowej.

    Wysoka Izbo! Proponowana nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych nie rozwiązuje problemów kar, jakie wynikną po zakończonym roku kwotowym, ale pozwoli na większą dostępność posiadanych kwot oraz maksymalne wykorzystanie posiadanej krajowej kwoty. Obecne ceny w zbyciu kwot mlecznych to około 40 gr za 1 kg. Przewidywana kara to 80 gr. Przewiduje się, że w roku 2013/2014 do rezerwy krajowej z tytułu potrąceń 5% może trafić około 10 mln kg. Uwzględniając, że po nowelizacji ustawy ilość ta trafi do producentów, którzy przekroczą swoje kwoty, zaoszczędzą oni około 4 mln zł.

    Panie Marszałku! Dorobek polskich producentów mleka jest imponujący. Produkują dużo i produkty o najwyższych standardach jakościowych. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę im przekazać słowa uznania. Gratulujemy uzyskanych wyników.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem proponowanych zmian. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.


105 wyświetleń

Zobacz także: