Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Edmund Borawski:

    Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Dzisiejsze exposé pana premiera poświęcone było głównie porządkowaniu finansów państwa, brakowało w nim natomiast informacji na temat mechanizmów wspierających rozwój gospodarczy Polski, naszych polskich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Wiadomo, że finanse państwa zawsze mają się tak, jak ma się gospodarka. W polskiej gospodarce znaczącą rolę odgrywa spółdzielczość, o której pan premier w swoim wystąpieniu również nie wspomniał. Moje pytanie: Jak pan premier ocenia przyszłość spółdzielczości w kontekście polskiej gospodarki? Jakie mechanizmy powinny ją wspierać? Kiedy warunki jej funkcjonowania zostaną zrównane i dostosowane do standardów panujących w Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.


452 wyświetleń

Zobacz także: