Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2890 i 2891).


Poseł Sprawozdawca Maria Małgorzata Janyska:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Senat w dniu dzisiejszym rozpatrzył uchwaloną przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 października ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, druki nr 2606, 2800 i 2800-A, i wprowadził do niej 25 poprawek.

    Trzy poprawki mają charakter merytoryczny, natomiast pozostałe poprawki mają charakter redakcyjno-legislacyjny i doprecyzowujący. Komisja przychyliła się do wszystkich poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym i doprecyzowującym, natomiast w przypadku trzech poprawek merytorycznych zaakceptowała dwie, a jedną rekomenduje odrzucić.

    W zakresie poprawek merytorycznych trzeba zwrócić uwagę na następujące poprawki. Pierwsza dotyczy świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, opodatkowania tych świadczeń. Senat proponuje tutaj dodatkową regulację w stosunku do przypadków świadczeń częściowo odpłatnych, które nie były uwzględnione w pierwotnej wersji ani w toku prac komisji. Istnieje obawa, że bez tego zapisu można byłoby zastosować ogólne zasady dotyczące rozliczeń, ustalania wartości pieniężnych świadczeń w naturze, a więc odniesione byłyby do cen rynkowych, a nie do ryczałtu. Komisja przychyla się do tego zapisu i uważa tę poprawkę za istotną.

    Kolejna poprawka dotyczy stosowania wyższych stawek akcyzy właściwych dla niektórych paliw silnikowych w przypadku paliw opałowych, jeśli nie zostały spełnione warunki dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych paliw do celów opałowych. Jednocześnie Senat stwierdza, że musi zaistnieć taki warunek: w wyniku postępowania podatkowego, kontrolnego lub kontroli podatkowej zostanie jeszcze ustalone, że paliwa te nie zostały faktycznie użyte do celów opałowych albo nie ustalono nabywcy tych wyrobów. W takich przypadkach może być zastosowana wyższa stawka podatku akcyzowego. A więc jest to indywidualne zbadanie każdej sprawy. Unikamy w ten sposób sytuacji, w których drobne błędy czy drobne elementy powodowały, że była naliczana wyższa stawka akcyzy, mimo że przeznaczenie było właściwe. Oczywiście nasza komisja również popiera tę poprawkę.

    Kolejna poprawka merytoryczna, zawarta w poprawce o numerze 24, to wprowadzenie dodatkowego przepisu przejściowego, który gwarantowałby, że ostateczne uchwalenie tej ustawy po listopadzie, czyli w grudniu, spowodowałoby, że prawo to w ogóle mogłoby obowiązywać w przypadku przyszłego roku. Chodzi tutaj o wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Ponieważ zmiany podatkowe powinny wchodzić w życie przynajmniej na miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego, istniała obawa, że nie zdążymy z ostatecznym uchwaleniem tej ustawy. Jednak analizując to dzisiaj na posiedzeniu podkomisji, doszliśmy do wniosku, że czas, w jakim to uchwalamy, a więc dziś sprawozdanie plus jutro głosowanie, pozwoli na to, aby zmiany te mogły wejść w życie dokładnie na miesiąc przed zakończeniem roku. W związku z tym komisja rekomenduje odrzucenie tej poprawki.

    Reasumując, spośród 25 poprawek proponujemy odrzucenie właśnie tej o numerze 24 i przyjęcie wszystkich pozostałych. Opinia ministra spraw zagranicznych dotycząca sprawozdania jest pozytywna. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie uchwalenie ustawy w tym kształcie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.


72 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy