Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Sekretarz Poseł Maria Małgorzata Janyska:

    Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

    - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,

    - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,

    - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 10,

    - Administracji i Cyfryzacji - godz. 11,

    - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 11,

    - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 11,

    - Ustawodawczej - godz. 11,

    - Finansów Publicznych - godz. 12,

    - Regulaminowej i Spraw Poselskich - godz. 12,

    - Kultury i Środków Przekazu - godz. 13,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 13.15,

    - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 14,

    - Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 14,

    - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 14.15,

    - Mniejszości Narodowych i Etnicznych - godz. 15,

    - Spraw Wewnętrznych - godz. 15,

    - Zdrowia - godz. 15,

    - Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego - godz. 15,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 16,

    - Obrony Narodowej - godz. 16,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 16,

    - Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 16,

    - Skarbu Państwa - godz. 16,

    - Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 16,

    - Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 16.30,

    - Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 17,

    - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 17,

    - Infrastruktury - godz. 18.15.

    Komunikaty.

    W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

    - Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości - godz. 11,

    - Parlamentarnej Grupy Kobiet - godz. 11,

    - Zespołu Parlamentarnego Współpracy z Republiką Białoruś - godz. 12,

    - Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu - godz. 13.

    W czwartek, 4 grudnia, o godz. 19 w kinie Kultura odbędzie się przedpremierowa projekcja filmu ˝Fotograf˝ oraz spotkanie z twórcami, które poprowadzi zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu pan poseł Jerzy Fedorowicz.

    Od godz. 18.30 na ul. Wiejskiej przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego będą czekały autokary, które zawiozą chętnych do kina Kultura. Dziękuję.Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.


106 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy