Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 2331 i 3490).


Poseł Maria Małgorzata Janyska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dyskusja, która przetoczyła się tutaj podczas drugiego czytania projektu, pokazuje dość wyraźnie, jaka była waga tych wszystkich deregulacji do tej pory przeprowadzonych w Sejmie, pokazuje, że często być może albo nie do końca obiektywnie, albo bez głębszej analizy sami podchodzimy do procesów deregulacji i dereglamentacji, jako że takie dwa procesy były przeprowadzane - deregulacje i dereglamentacje, bo w wypadku jednych zawodów np. zgadzamy się, a w wypadku innych zawodów mamy już jakieś obiekcje. Nawet padło tutaj takie stwierdzenie, że ułatwianie dostępu - nie przytoczę tego dosłownie - nie może odbywać się kosztem danej grupy zawodowej. Ale co to znaczy: kosztem? Czy mamy zapewniać grupom zawodowym rynek dla ich działalności gospodarczej, a zwłaszcza płynące z tego korzyści? Czy mamy zapewniać ludziom szeroki dostęp do możliwości wykonywania zawodów i w konsekwencji - to jest najważniejsze dla odbiorców usług - czy powinniśmy zapewnić im jak najszybszy odbiór usług, zwiększanie możliwości ich wykonywania, w związku z tym poprawę ich jakości, a w efekcie, w wielu przypadkach praktyka to pokazuje, zmniejszenie cen tychże usług? To jest cel deregulacji i dereglamentacji, on powinien nam przyświecać zawsze, przy każdej analizie przepisów i w każdej dyskusji na te tematy.

    Pojawiły się tutaj również uwagi, że ta deregulacja nie obejmuje innych zjawisk i problemów związanych z nadmierną biurokracją i w konsekwencji z jej ograniczaniem. Przypomnę, że w naszej komisji pracowaliśmy również nad tzw. czwartą transzą deregulacyjną, chodzi o deregulacje gospodarcze, i komisja z powodzeniem to przeprowadziła wraz z Ministerstwem Gospodarki jako resortem wiodącym w tym zakresie. Przepisy te weszły w życie w minionym roku. Przypomnę również, że nie mamy zamkniętej drogi, jako posłowie możemy występować z inicjatywami.

    Chciałabym także przypomnieć, że w ubiegłym roku odbyło się duże posiedzenie komisji, taka konferencja, na której podsumowywaliśmy dotychczasowe deregulacje zrealizowane w Polsce. Byli obecni na niej również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Zostało przedstawione uzasadnienie, jakie są wymogi w tym zakresie i jak Polska wygląda na tle innych krajów europejskich, jeśli chodzi o deregulację. Padały bardzo pozytywne oceny i były przedstawiane wyniki pierwszych ewaluacji. Bardzo żałuję, że tak mało posłów uczestniczyło w tym posiedzeniu. Rozumiem, że nie mogli być.

    Żałuję też, że niektórzy z posłów, którzy składali dzisiaj poprawki, nie uczestniczą w posiedzeniach komisji, przynajmniej aktywnie, nie widzę tego, bo moglibyśmy już przeanalizować pewne sprawy w trakcie posiedzenia komisji. Tymczasem ich aktywność się wzmaga podczas kolejnego czytania i przybiera postać poprawek. Ale cóż, taka droga jest dopuszczona dla wszystkich i oczywiście komisja będzie analizowała wszystkie poprawki.

    Jeśli na jakieś pytanie nie została dziś udzielona odpowiedź, to - jak powiedział pan minister - na pewno będzie udzielona na piśmie. Mam nadzieję, że na część odpowiemy jutro na posiedzeniu komisji, bo będziemy analizować te poprawki. To samo dotyczy sprawy rzeczoznawców do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego. W tym przypadku powiem tylko jedno, bo miał tu wątpliwości kolega poseł Gadowski. Mianowicie chociażby w tym projekcie jest wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, co pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków.

    To tyle, jutro spotykamy się na posiedzeniu komisji. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim członkom komisji za tę wyczerpującą pracę. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


60 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy