Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Maria Małgorzata Janyska:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na początek powiem tylko, że z wielką satysfakcją po raz kolejny usłyszałam tę informację, to, o czym doskonale wszyscy wiemy, że w Polsce od lat realizowane są duże inwestycje, część z nich w ramach systemu zamówień publicznych. Czasami uzyskanie takich informacji, jakie przedstawił pan prezes, jest skomplikowane. Nie zawsze wszystko da się przedstawić w takim przekroju, w jakim tego oczekiwalibyśmy, na co wskazuje również temat informacji bieżącej przedstawiony przez wnioskodawcę, ponieważ mówi się w nim o dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych, a w treści mówi się o podmiotach zagranicznych.

    Szanowni państwo, z mojej wiedzy wynika, że absolutnie nie można postawić znaku równości między kapitałem zagranicznym a podmiotami zagranicznymi. Bo czy naganne jest to, że polskie firmy w różny sposób pozyskują kapitał, również zagraniczny? Wiadomo, że kapitał to środki finansowe, obligacje, akcje, to wartości niematerialne i prawne, środki rzeczowe. Jeśli chodzi o przepływ kapitału i korzystanie z kapitału, to nie ma dzisiaj, proszę państwa, takiej możliwości, by tego zabronić.

    Mam pytanie. Czy Urząd Zamówień Publicznych aż tak szczegółowo to bada, sprawdza, biorąc pod uwagę strukturę zamówień publicznych, jaka jest wartość kapitału zagranicznego również w polskich firmach? Czy w ogóle jest to potrzebne? Czy temat i treść wniosku wskazują na to, że uważamy, że naganne jest wykorzystywanie przez podmioty kapitału zagranicznego, który mają w swojej strukturze i chcą go wykorzystywać w ten sposób? Czy w ogóle chcemy zabronić przepływu tego kapitału?

    Myślę, że nie do tego zmierzamy i że nie o to chodzi. Absolutnie nie możemy stwierdzić, że w strukturze zamówień publicznych w Polsce dominują podmioty zagraniczne. Jeśli powiążemy ten temat z treścią wniosku, wynikałoby z tego, że to podmioty zagraniczne dominują w strukturze zamówień publicznych, a to jest (Dzwonek) nieprawda. Więc takie przedstawienie jak gdyby niespójnych pojęć może powodować, że informacja bieżąca może być nieadekwatna, a chodzi nam chyba o bardzo konkretną, rzeczową informację, bo to jest ważny temat. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w strukturze zamówień publicznych na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych za rok 2014


77 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy