Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

37 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 3750 i 3769).


Poseł Sprawozdawca Maria Małgorzata Janyska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sejm 25 czerwca br. uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, po czym Senat rozpatrzył tę ustawę w dniu 24 lipca br. na swoim posiedzeniu. W uchwale zawartej w druku nr 3750 Senat przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie i zgłosił 56 poprawek.

    Zdecydowana większość poprawek ma charakter redakcyjno-legislacyjny, a te, które można by uznać za poprawki merytoryczne, nie zmieniają założeń ustawy, lecz mają jedynie charakter doprecyzowujący. Mają one na celu eliminację zbędnych powtórzeń, czytelniejsze określenie woli ustawodawcy, dokładniejsze przywołanie przepisu, do którego było odesłanie, zastąpienie danego określenia bardziej czytelnym, eliminację przepisów niemających wartości normatywnej, eliminację ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, likwidację nałożonego obowiązku, którego funkcjonalność nie jest zapewniona przepisem nakładającym ten obowiązek, wyłączenia synonimów, które były użyte w jednym zdaniu i uściślenie odesłania.

    Komisja w dniu wczorajszym rozpatrzyła uchwałę Senatu i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 47 poprawek oraz odrzucenie 9 zgodnie ze sprawozdaniem zawartym w druku nr 3769. Jednocześnie również rekomenduje głosowanie łączne i wymienia, które poprawki są w tej rekomendacji przedstawione do głosowania łącznego.

    Pragnę jeszcze zauważyć, że podczas posiedzenia zarówno Biuro Legislacyjne, jak i pan minister informowali, że być może będzie taka sytuacja - jeszcze nie było to formalnie sprawdzone - że jedną z ustaw, która była podstawą wprowadzenia przez Senat trzech poprawek, a mianowicie ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, pan prezydent zawetował. Dzisiaj ta informacja jest potwierdzona - ta ustawa została zawetowana. A zatem trzy poprawki, które Senat przyjął na podstawie tejże zawetowanej ustawy, a mianowicie poprawki nr 37, 49 i 55, w zasadzie powinny być w związku z tym odrzucone, a one były przyjęte przez komisję, dlatego że ta sytuacja, o której mówię, jeszcze wówczas nie była potwierdzona. Ale to już pozostanie do dyspozycji i do podjęcia decyzji przez poszczególne kluby. Myślę, że kluby podejmą właśnie taką decyzję, że zaproponują odrzucenie tych poprawek, przeciwnie do rozstrzygnięcia komisji. Dziękuję bardzo.Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


90 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy