Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3448 i 3466).


Poseł Maria Małgorzata Janyska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Chciałabym na koniec podkreślić raz jeszcze bardzo merytoryczną pracę członków komisji i dzisiejsze bardzo merytoryczne wystąpienia. To tylko skłania do wyciągnięcia wniosku, że jest to kwestia bardzo istotna, którą należało uregulować, i dobrze, że na tym etapie wszyscy do tego wniosku doszliśmy przed wejściem w życie odpowiednich przepisów. Tak że jeszcze raz bardzo dziękuję za tę merytoryczność.

    Natomiast co do przebłysków wątków politycznych muszę powiedzieć, że pracuję nad zagadnieniem zamówień publicznych od początku tej kadencji. Byłam również przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej, która rozpatrywała wszystkie projekty ustaw złożone do Sejmu. Każdy miał otwartą drogę do złożenia odpowiedniego projektu ustawy i zmiany prawa, które uważał za obdarzone dużą porcją mankamentów. Ta droga była otwarta, podkreślę to raz jeszcze.

    (Poseł Artur Gierada: Pytałem, czemu tak późno.)

    Co do konstrukcji projektu, który był analizowany w komisji, oczywiście nie był to projekt tak nieprawidłowo napisany i przygotowany, jak padło z ust jednego z posłów, ponieważ poprawki, które złożyło Biuro Legislacyjne, tak naprawdę miały na celu tylko poprawę konstrukcji tego przepisu. A mianowicie w pierwotnej wersji, szanowni państwo, na przykład proponowaliśmy, żeby art. 4 cały został zmieniony, cały zapisany jeszcze raz w projekcie nowelizacji, natomiast legislatorzy zaproponowali, żeby zostawić tylko zdanie wstępne do wyliczenia, które ulegało zmianie. Przystaliśmy na to. Co do jednego z przepisów, który chcieliśmy przenieść z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do ustawy Prawo zamówień publicznych, była również taka propozycja, aby dla czystości procesu legislacyjnego i czytelności aktu prawnego jednak pozostawić zmianę, zmienić w tym zakresie ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. To aż tyle i tylko tyle.

    Niestety w komisji nie było aktywności dotyczącej prawidłowości procesu legislacyjnego posłów z tej strony sceny politycznej. Żałuję bardzo. Zapraszam do aktywności w komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw


89 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maria Małgorzata Janyska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy